ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

W ZSP będzie oddział przygotowania wojskowego

Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z 2. Ośrodkiem Radioelektronicznym w Przasnyszu.

4 marca porozumienie podpisał dowódca jednostki płk. dypl. Bogusław Postek oraz dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych im. majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu inż. Andrzej Brocki.

Porozumienie ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia służby wojskowej poprzez realizację procesu szkolenia praktycznego, prowadzącego do opanowania przez nich wiedzy i praktycznych umiejętności wojskowych określonych w "Programie szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego".

- Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje m.in: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli ośrodka w przedsięwzięciach organizowanych przez Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu, a także pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego niezbędnego do realizacji inicjatyw uwzględnionych w podpisanym planie. Korzyść ze współpracy dotyczy obydwu ze stron ponieważ przekłada się na realne zainteresowanie młodych ludzi służbą wojskową, a w konsekwencji również na skuteczniejszy nabór do armii. Pod względem militarnym zaś dla mnie jako dowódcy szczególne znaczenie ma nawiązanie i utrzymanie więzi ze środowiskiem cywilnym w rejonie odpowiedzialności ośrodka oraz stworzenie takich relacji cywilno-wojskowych, które przyniosą jak największe możliwe korzyści moralne, operacyjne oraz taktyczne - powiedział płk. dypl. Bogusław Postek.

Nawiązał także do dotychczasowej życzliwej współpracy pomiędzy instytucjami. - Serdeczne podziękowania składam na ręce pana dyrektora Andrzeja Brockiego za olbrzymi profesjonalizm i świadomość, że nasze wspólne działania skutecznie przyczyniają się do rozwoju reprezentowanych przez nas instytucji oraz bez wątpienia korzystnie wpływają na lokalny rynek pracy.

Komentarze obsługiwane przez CComment