ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Kontrkandydaci w gminach: byli wójtowie, radni, debiutanci

Fot. Archiwa prywatne

Obecnie urzędujący gospodarze gmin w powiecie pułtuskim będą mieli kontrkandydatów. W gminach Gzy i Świercze zamierzają kandydować na stanowiska wójtów byli i obecni radni, w gminach Obryte i Pokrzywnica pojawiły się kontrkandydatki, jedna z nich to była radna. Dodatkowo w gminie Obryte kandyduje były wójt, tak samo jak w Zatorach. Jest również kontrkandydat w gminie Winnica. 

Z zarządzającym gminą Gzy od 2018 r. Cezarym Wojciechowskim zmierzą się: po raz drugi Tomasz Sobieraj, radny Rady Gminy Gzy poprzedniej kadencji, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu, i po raz pierwszy Włodzimierz Żbikowski, radny i wiceprzewodniczący Rady Gminy Gzy, którzy założyli własne (imienne) komitety. 

Ubiegający się o drugą kadencję bycia wójtem gminy Obryte Sebastian Mroczkowski ma kontrkandydatkę w osobie Beaty Cieślak-Piątek, która stanie w wyborcze szranki po raz drugi. Związana zawodowo m.in. ze służbą zdrowia, bezpartyjna, założyła własny komitet. Na urząd chce powrócić Jan Mroczkowski, były wójt gminy Obryte w l. 2010-2018, wieloletni radny i sołtys Psar, który startuje z własnego komitetu. 

Z wieloletnim gospodarzem gminy Pokrzywnica (od stycznia 2001 r.) Adamem Rachubą ponownie zmierzy się w wyborach Iwona Ostaszewska, radna w latach 2010-2014, która po raz pierwszy kandydowała w 2014 r. Znalazła się na liście KW Prawo i Sprawiedliwość.

Mający jeden z najdłuższych staży samorządowych w naszym regionie (od listopada 1998 r.) Adam Misiewicz, wójt gminy Świercze ma dwóch kontrkandydatów. Są to: Igor Nicewicz, wieloletni radny gminny i Sławomir Radomski, radny obecnej kadencji, strażak ochotnik w OSP Świercze, którzy założyli własne (imienne) komitety.

Sprawujący funkcję wójta od 2018 r. Robert Wróblewski, wójt gminy Winnica również ma kontrkandydata. Jest nim Przemysław Jeleń, funkcjonariusz Straży Granicznej, od 9 lutego 2024 r. na zaopatrzeniu emerytalnym. Bezpartyjny, startuje z KWW Powiatowe Stronnictwo Ludowe.

Ze sprawującym dwie kadencje (od 2014 r.) funkcję wójta gminy Zatory Grzegorzem Falbą zmierzy się jego poprzednik Włodzimierz Kaczmarczyk, zarządzający gminą w l. 1998-2014,  radny powiatu (od 2018 r.). Kandyduje z listy Powiatowe Stronnictwo Ludowe.

Więcej o kontrkandydatach pisaliśmy w TC nr 11 z 12.03. i 12 z 19.03. 

Komentarze obsługiwane przez CComment