Oświatowy spór w gminie Gzy

Dyrektorzy i nauczyciele szkół w Przewodowie Poduchownym i Skaszewie Włościańskim mają zastrzeżenia do działalności organu prowadzącego, czyli gminy. Zarzuty pod adresem jej reprezentantów sformułowali w piśmie, dając „wyraz bezsilności”.

Skargę na działalność wójta radni (na zdjęciu z wójtem) uznali większością głosów za bezzasadną, natomiast skargę na działalność zastępcy wójta i skarbnik gminy rozpatrzy wójt Cezary Wojciechowski. Oświatowy spór w gminie Gzy trwa dalej.

Od czego się zaczęło? Jak wynika z liczącej kilka stron informacji o stanie oświaty, zredagowanej w ubiegłym roku i podpisanej przez członków Rad Pedagogicznych, adresowanej do wójta, od arkuszy organizacji szkół. Jeśli nie od nich, to przynajmniej stały się one pierwszym poważniejszym punktem spornym między nauczycielami a gminą.

Cały artykuł w TC nr 23 z 8 czerwca (aktualnie w sprzedaży wydanie papierowe). 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież