ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Ewa Szczepańska zwolniona dyscyplinarnie. "To złośliwość ze strony pana burmistrza"

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu ukazały się w tym tygodniu trzy oferty pracy. Okazuje się, że nowy burmistrz Jarosław Czapliński zwolnił m.in. Ewę Szczepańską, byłą zastępczynię Krzysztofa Ziółkowskiego, która de facto rządziła gminą pod jego nieobecność. 

W ciągu zaledwie tygodnia od złożenia ślubowania przez nowego burmistrza Lubowidza w urzędzie zaszło kilka zmian personalnych. 

Od 10 maja br. gmina ponownie poszukuje osoby na stanowisko sekretarza, które pozostaje nieobsadzone od momentu rozwiązania współpracy z Lucyną Kowalską, czyli od ponad roku, pomimo ciągłego wznawiania komunikatu o naborze. Swoje oferty można składać do 27 maja br. do godz. 15:00. Nowy burmistrz Jarosław Czapliński w rozmowie z nami wskazał, że bardzo cieszy go duże zainteresowanie tym stanowiskiem (oferta pobrana została już ponad 360 razy) i nie ukrywa, że największe szanse przed innymi kandydatami mają mieszkańcy gminy Lubowidz, spełniający kryteria.

Ponadto samorząd ogłosił także dwie inne oferty pracy: na kierownika referatu Organizacji i Kadr oraz na kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Kierownikiem referatu Organizacji i Kadr była Ewa Szczepańska, która, wraz z wygaśnięciem mandatu burmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego, przestała pełnić funkcję zastępczyni burmistrza, a więc, przynajmniej teoretycznie, powinna wrócić na poprzednie stanowisko. Z tego co udało nam się jednak ustalić, została ona zwolniona dyscyplinarnie w związku z niezastosowaniem się do decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wstrzymania wypłacania wynagrodzenia poprzedniemu burmistrzowi. 

- Potwierdzam, że pani Szczepańska już nie pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy w Lubowidzu - wskazuje burmistrz Lubowidza Jarosław Czapliński. 

W związku ze zwolnieniem Ewy Szczepańskiej rozwiązaniu uległa również umowa zawarta z inną pracownicą na zastępstwo na stanowisku kierownika Organizacji i Kadr, dlatego, jak informuje urząd, obecnie wszczęto procedurę konkursową.  

- Uważam, że to złośliwość ze strony burmistrza. Nie zgadzam się z uzasadnieniem zwolnienia, dlatego zamierzam złożyć pozew do sądu. Czuję, że zostałam potraktowana niesprawiedliwie i nie dano mi nawet szansy, a co więcej nie miałam nawet sposobności rozmowy z burmistrzem i ustosunkowania się do treści pisma, jakie otrzymałam -  komentuję sytuację Ewa Szczepańska, po czym dodaje - Jak można zaczynać kadencję od zwalniania pracowników? Oprócz mnie zatrudnienie straciły jeszcze trzy osoby. 

Oprócz pani Szczepańskiej i zastępującej ją pracownicy, jak informuje była zastępczyni burmistrza, zwolnione zostały jeszcze dwie panie, które były burmistrz Krzysztof Ziółkowski zatrudnił przed końcem swojej kadencji. 

- Po otrzymaniu pisma od RIO, po pierwszym odwołaniu się od decyzji izby, poprosiłam ponownie prawnika o analizę dokumentacji i przedstawienie (ponowne) opinii, na podstawie której ma być wypłacane lub nie wynagrodzenie burmistrzowi, ponieważ nie mam wiedzy z zakresu prawa i muszę posiłkować się oceną prawną. Taka ocena została przedstawiona radzie, a wynagrodzenie burmistrzowi zostało wypłacone z opóźnieniem. Pod listą płac podpisywałam się ja i pani skarbnik. Dlaczego zatem, chociaż posiłkowałam się opiniami kancelarii prawnej obsługującej gminę, zostałam zwolniona? to pytanie chciałam zadać burmistrzowi, ale nie dano mi takiej możliwości - przedstawia swój punkt widzenia Ewa Szczepańska, po czym dodaje, że ponadto w jej ocenie świadectwo pracy przygotowane przez nowego mecenasa urzędu zawiera rażące błędy. 

Pozostała jeszcze kwestia kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zdaniem nowego burmistrza jest potrzeba uregulowania sytuacji z punktu widzenia prawnego. 

- Pan Jarosław Krzyżak jest pełniącym obowiązki kierownika ZGK, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie konkursu -  dodaje Jarosław Czapliński. 

O wynikach prowadzonych przez lubowidzki samorząd konkursów poinformujemy na naszych łamach. Natomiast o nowej sytuacji w gminie porozmawiamy już niedługo nieco szerzej z burmistrzem Jarosławem Czaplińskim.

Komentarze obsługiwane przez CComment