Ptasia grypa - apel do rolników i hodowców!

W powiecie żuromińskim wykryto już 15 ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI). Wojewoda prosi o pomoc wojsko, jednak, na razie, bezskutecznie. Istnieje także kolejne 9 podejrzeń wystąpienia wirusa. Sytuacja staje się wyjątkowo trudna.

Po wczorajszym posiedzeniu Wojewódzkiego Mazowieckiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wojewoda mazowiecki, Konstanty Radziwiłł, wystąpił do Ministra Obrony Narodowej o przydzielenie do pomocy wojska, a konkretnie Wojsk Obrony Terytorialnej, niestety otrzymał odpowiedź odmowną. Jarosław Gałka, kierownik żuromińskiego referatu zarządzania kryzysowego, poinformował, że wojewoda ma poprosić ponownie o wsparcie wojska. 

W chwili obecnej firma utylizująca drób posiada jeszcze wystarczające moce przerobowe, jednak sytuacja ta może się zmienić w ciągu najbliższych godzin. Zdaniem Jarosława Gałki, możliwe, że będzie potrzebna współpraca z innymi firmami, o co apeluje. 

Hodowcy drobiu, którzy znajdują się w strefie zagrożonej i zapowietrzonej, nie mogą wywozić nawozu bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii. Co do hodowców trzody chlewnej i bydła zdania PIW i członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego są odmienne, a chodzi o interpretację zapisów rozporządzenia nr 5 wojewody mazowieckiego z dnia 24 marca br., które jest podstawą prawną wydanego zakazu. Zdaniem Jarosława Gałki rozporządzenie wskazuje, że na wywóz wszystkich nawozów naturalnych wymagana jest zgoda, zaś Wojewódzki Lekarz Weterynarii, lek. wet. Paweł Jakubczak uważa, że taka interpretacja jest niewłaściwa, a zakaz dotyczy wyłącznie hodowców drobiu.  Co do hodowców trzody chlewnej i bydła, zdaniem Pawła Jakubczaka, jeśli nie ma możliwości składowania nawozu, hodowca, bez zgody lekarza weterynarii, może wywieźć obornik/gnojowicę na pole, jednak z nakazem natychmiastowego zaorania.

Możliwe, że kwestię sporną wyjaśni najnowsze rozporządzenie wojewody, które ukaże się najprawdopodobniej jeszcze dziś. 

Trwa oczekiwanie na decyzję wojewody o wyłączeniu z użytkowania drogi wojewódzkiej nr 541 od miejscowości Franciszkowo (gm. Żuromin) do miejscowości Bieżuń (za mostem). Jeśli taka decyzja zapadnie, drogą będą mogli się poruszać wyłącznie mieszkańcy, którzy nie mają innego dojazdu do domów. 

Podczas dzisiejszego spotkania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z uczestnictwem wszystkich włodarzy z powiatu żuromińskiego, zauważono, iż nie wszyscy stosują się ściśle do zasad bioasekuracji. Poniżej, na prośbę PZZK zamieszczamy wytyczne dotyczące ochrony przed ptasią grypą. 

Niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj.:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

W sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy poinformować odpowiednie osoby i instytucje (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta / burmistrza / prezydenta miasta).

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież