ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Sprawa Gminnej Spółki Wodnej w Siemiątkowie. Regina T. usłyszała kolejny wyrok

Sąd Rejonowy w Mławie / fot. Google Street View

Była pracownica Gminnej Spółki Wodnej w Siemiątkowie została uznana winną przywłaszczenia ponad 35 tys. zł . Wyrok jest nieprawomocny.

 Omawiana sprawa sięga końcówki 2019 roku, kiedy to przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Siemiątkowie Sylwester Borowski wykrył nieprawidłowości dotyczące finansów. Wówczas złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracownicę spółki , która była odpowiedzialna m.in. za przyjmowanie składek od mieszkańców gminy Siemiątkowo.

Najpierw Regina T. (pod koniec 2022 roku) usłyszała pierwszy wyrok w Sądzie Rejonowym w Mławie, a sprawa dotyczyła wątku pobocznego – fałszowania dokumentacji. Regina T. była uprawniona do wypłat z rachunku bankowego spółki, ale za zgodą przełożonych. Okazało się, że trzykrotnie (07 czerwca 2018 r., 27 czerwca 2018 r. oraz 21 września 2018 r.) wypłaciła pieniądze z konta Gminnej Spółki Wodnej w Siemiątkowie na łączną kwotę niemal 2,5 tys. zł podrabiając podpisy przewodniczącego i jego zastępcy. Sąd Rejonowy w Mławie uznał Reginę T. za winną zarzucanych jej czynów i skazał wymierzając karę grzywny w wysokości łącznej 1,5 tys. zł. Zasądził także od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150 złotych tytułem opłaty od orzeczonej kary oraz kwotę 769,20 złotych tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania. Ten wyrok jest już prawomocny.

W miniony wtorek (26 marca br.) w Sądzie Rejonowym w Mławie zapadł kolejny wyrok, w sprawie, w której oskarżoną była również ww. mieszkanka gm. Siemiątkowo.

Prokuratura (oskarżyciel) zarzucała Reginie T., że (cyt.) „w okresie od kwietnia 2016 r. do końca grudnia 2019 r. […] będąc zatrudnioną jako pracownik odpowiedzialny za prowadzenie i obsługę biura Gminnej Spółki Wodnej oraz za przyjmowanie składek należnych od członków wymienionej spółki wodnej i dokonywanie za zgodą bezpośrednich przełożonych wypłat gotówkowych z rachunku bankowego wymienionej spółki wodnej oraz dokonywanie płatności zobowiązań spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonała przywłaszczenia powierzonych jej rzeczy ruchomych w postaci pieniędzy polskich w łącznej kwocie 35.674,21 PLN w ten sposób, że po przyjęciu wpłat gotówkowych od członków Gminnej Spółki Wodnej w Siemiątkowie, wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu, nie odprowadziła na rachunek bankowy wymienionej spółki składek członkowskich w łącznej kwocie 31.083,72 PLN oraz posługując się dowodami wypłaty, w tym o nr. 5/2018, 6/2018 i 2/2019 z podrobionymi podpisami osób upoważnionych do dokonywania wypłat z rachunku spółki [...]wypłaciła z rachunku wymienionej spółki kwotę 4.590,49 PLN”.

Mławski sąd uznał Reginę T. winną przywłaszczenia pieniędzy spółki w kwocie ponad 35 tys. zł. Wymierzył jej karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata (tytułem próby), przydzielając Reginie T. na ten okres dozór kuratora, którego oskarżona jest zobowiązana informować o przebiegu próby raz na pół roku. Ponadto była pracownica zobowiązana została do zwrócenia Gminnej Spółce Wodnej w Siemiątkowie przywłaszczoną kwotę ponad 35 tys. zł oraz dodatkowe 3 tys. zł w związku z kosztami ustanowienia pełnomocnika z wyboru. Mieszkanka gm. Siemiątkowo ma pokryć także część kosztów postępowania sądowego (1180 zł). Pozostałe koszty pokryje Skarb Państwa.

Wyrok nie jest prawomocny. Reginie T., ale także oskarżycielowi (Prokuraturze Rejonowej w Mławie) oraz oskarżycielowi posiłkowemu (przewodniczącemu Gminnej Spółki Wodnej w Siemiątkowie Sylwestrowi Borowskiemu) przysługuje prawo do odwołania się (apelacji) od wyroku do sądu wyższej instancji.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment