Marszałek o budżecie Mazowsza na ciechanowskim Zamku

Adam Struzik, marszałek woj. mazowieckiego, przedstawił budżet Mazowsza na 2023 r. Na specjalnej konferencji, która odbyła się w piątek, 20 stycznia na ciechanowskim Zamku Książąt Mazowieckich, władze samorządu poinformowały o inwestycjach, które będą realizowane w naszym regionie w bieżącym roku. - Na modernizacje i rozbudowy dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczą blisko 2 mld zł. Ponad 700 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie gmin, powiatów, a także organizacji pozarządowych – powiedział marszałek Adam Struzik.

Na wstępie marszałek wspomniał o pomocy udzielanej uchodźcom wojennym z Ukrainy. Oprócz pomocy rodzinom przebywających na Mazowszu, samorząd wspierał ludność ukraińską, która została w kraju zaatakowanym przez Rosję. Władze Mazowsza przekazały stronie ukraińskiej w pełni wyposażone karetki pogotowia, specjalistyczny sprzęt medyczny, agregaty prądotwórcze oraz żywność.

Rozbudowa oddziału zakaźnego  szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie

W tym roku władze samorządowe szacują, że dochody woj. mazowieckiego sięgną ponad 5,6 mld zł. To o ponad 1 mld więcej niż w roku minionym. Wydatki zostały określone na ponad 6,7 mld. 30 proc. tej kwoty, czyli prawie 2 mld, to środki przeznaczone na inwestycje. - Ponad 700 mln zł władze regionu przeznaczą na pomoc samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym. W ramach tej kwoty ponad 660 mln zł to środki na programy wsparcia. „Janosikowe” pochłonie w 2023 r. ponad 1,1 mld zł, a dotacje do przewozów kolejowych – ponad 920 mln zł – precyzuje marszałek.
Wśród zaplanowanych inwestycji znalazła się wyczekiwana przebudowa i rozbudowa budynku oddziałów zakaźnego i psychiatrycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to ponad 40,5 mln zł. Placówka może liczyć na zakup ambulansu ratunkowego i samochodów osobowych, a także wsparcie aptek szpitalnych i dodatkową informatyzację.

25 mln zł dla budżetu obywatelskiego
Tyle samorząd województwa przekaże na ręce samych mieszkańców, którzy podobnie jak w latach ubiegłych, głosować będą na różnorodne projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nabór projektów trwał do 13 stycznia, wpłynęło ponad 450 wniosków.

Więcej planach i zamierzeniach  samorządu województwa - w najbliższym wydaniu Tygodnika

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl