Nowe kosze pojawiły się na mieście

W pięciu kolejnych miejscach Ciechanowa Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zamontowało bezdotykowe kosze na śmieci. Inteligentne pojemniki stanęły m.in. przy blokach na ulicach: 11 Pułku Ułanów Legionowych, Powstańców Wielkopolskich czy Szwanke.

Takie rozwiązania technologiczne zwiększają poziom higieny, estetyki przestrzeni. Pozwalają odejść od odpowiedzialności zbiorowej za brak segregacji przez mieszkańców budynków wielorodzinnych. Jako miasto jesteśmy zobowiązani przepisami do zwiększania poziomu recyklingu - wyjaśnia prezydent Krzysztof Kosiński.

Nowe pojemniki zastąpiły dotychczas używane, plastikowe kosze. PUK otrzymał również nowe auto do odbioru odpadów. Podobne rozwiązania zastosowano w Ciechanowie już w 2020 r. Wówczas identyczne pojemniki zainstalowano na osiedlu "Płońska".

Rozwiązanie technologiczne SISO pozwalają na rozliczanie mieszkańców zabudowy wielolokalowej z prowadzonej zbiórki selektywnej dokładnie tak, jak mieszkańców domów jednorodzinnych. Lokatorzy bloków mieszkalnych otrzymują kody, które naklejają na worki z posegregowanymi odpadami przed wyrzuceniem ich do pojemnika. Śmieci nie można wrzucić bez posiadania kodu otwierającego urządzenia. Na ten cel Urząd Miasta w Ciechanowie pozyskał środki finansowe od programu "Rządowy Fundusz Polski Ład".

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl