Wiceprzewodniczące odwołane, czyli cd. zmian w Radzie Powiatu

Kolejna sesja Rady Powiatu w Ciechanowie przyniosła zmiany i dostarczyła jej uczestnikom emocji. Wiceprzewodniczące Zenona Babicz i Jolanta Teklińska zostały odwołane ze swoich funkcji. Radni wybrali nowych wice.

Za odwołaniem Zenony Babicz (CBUW) z funkcji wiceprzewodniczącej zagłosowało 13 radnych, 7 osób było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Za odwołaniem Jolanty Teklińskiej (WiR) opowiedziało się również 13 radnych, 6 osób było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu; sama wiceprzewodnicząca nie uczestniczyła w głosowaniu, co wcześniej zapowiedziała. Głosowanie było tajne.

odwolane-wiceprzewodniczace-2

Wnioski o odwołanie wiceprzewodniczących złożyło kilkoro radnych (PiS i PSL). Jako główny argument padł zarzut, że obie panie nie wykonują w pełni swoich obowiązków, nie biorąc udziału w głosowaniach, choć są obecne na sesji. Można się domyślać, że wnioskodawcom chodziło o sesję 28 grudnia, kiedy obie wice (i nie tylko one) nie wzięły udziału w głosowaniu nad odwołaniem Joanny Potockiej-Rak z funkcji starosty ciechanowskiego.

Nowymi wiceprzewodniczącymi zostali: Elżbieta Kuminiarczyk (PiS) i Grzegorz  Liszewski (PiS).

nowi-przewodniczacy

Odwołano także przewodniczące komisji: Barbarę Kamińską (WiR) i Irenę Gawarecką (WiR).

Więcej w TC nr 5 z 31.01.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl