ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Znamy wyniki matur w Ciechanowie. Jedna szkoła blisko ideału...

Maturzyści z mundurowego liceum PUL w Ciechanowie odebrali już świadectwa
Maturzyści z mundurowego liceum PUL w Ciechanowie odebrali już świadectwa

Znamy już wyniki egzaminów dojrzałości w ciechanowskich szkołach ponadpodstawowych. Od godz. 8.30 maturzyści zapoznają się z nimi online, a następnie mogą przychodzić do szkół po odbiór świadectw. Przypomnijmy, że tegoroczne matury rozpoczęły się 7 maja i trwały do 24 maja. Wiadomo jest, że egzaminy poprawkowe zaplanowano na 20 i 21 sierpnia br. W ciechanowskich szkołach średnich do egzaminu dojrzałości przystąpiło 624 uczniów. egzamin

Warto zauważyć, że w tym roku po raz pierwszy taką samą maturę (formuła 2023) zdają absolwenci liceum i technikum. 

Jak wypadły egzaminy w Ciechanowie?
W Ciechanowie największy procent zdawalności był kolejno w: I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego, Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza i Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Bema. 

W Krasiniaku do egzaminu dojrzałości podeszło w tym roku 170 absolwentów. Egzamin zdało 169 uczniów, co daje imponujący wynik 99,4 proc. Jedna osoba ma możliwość zdawania sierpniowej poprawki.

W "Dwójce" do egzaminów maturalnych podchodzili zarówno absolwenci liceum, jak i technikum. W liceum maturę zdawało 170 osób, a zdawalność wypadła na poziomie 92,49 proc. W technikum do matury podeszło 73 uczniów, a zdawalność wyniosła 80,82 proc. 10 absolwentom przysługują poprawki z matematyki, 6 z j. polskiego i 1 z j. angielskiego.

Wysokim procentem zdawalności może również pochwalić się Zespół Szkół nr 1 im. gen Bema. W tej placówce do matury przystąpiło 110 absolwentów technikum. 98 uzyskało pozytywny wynik, 9 osób ma możliwość poprawki z jednego przedmiotu.

Reklama


W Zespole Szkół Technicznych nr 4 im. Stanisława Płoskiego przy ul. Kopernika do egzaminów dojrzałości podeszło 56 uczniów. Jak informuje pani dyrektor zdawalność wypadła na 50 proc. 28 absolwentów uzyskało już świadectwo, 17 uczniów będzie musiało podejść do sierpniowej poprawki. Jedenaścioro uczniów nie ma możliwości poprawki.

Najniższa zdawalność, bo ok. 36 proc., miała miejsce w ZS nr 3 im. Stanisława Staszica. Łącznie w zespole szkół do matury przystąpiło 45 absolwentów.

W liceum ogólnokształcącym na 25 uczniów zdało 9. Siedmioro ma możliwość skorzystania z poprawki. W technikum matura wypadła już znacznie lepiej, bo na 20 zdających (dwie klasy), egzamin w pierwszym terminie zaliczyło 15 osób. Trzy osoby kwalifikują się do egzaminu poprawkowego  

Matura w szkołach mundurowych

W dwóch szkołach mundurowych, które działają w Ciechanowie przystąpiło w sumie 74 absolwentów. I tak, w Liceum PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych przy ul. Orylskiej do matury podeszło 20 absolwentów. 15 z nich maturę zdało, 2 osoby mają możliwość podejścia do poprawki.

Z kolei w BZDZ, czyli Bydgoskiej Szkole Doskonalenia Zawodowego, która mieści się przy ulicy Płockiej do egzaminów maturalnych przystąpiło 54 osoby. 29 absolwentów uzyskało wynik pozytywny, natomiast 21 przysługuje poprawka. 

Co mówią statystyki?
W ciechanowskich szkołach średnich, dla których organem prowadzącym jest starostwo powiatowe przystąpiło 624 uczniów. 535 zdało egzamin, 57 przysługuje sierpniowa poprawka. Wskaźnik zdawalności wyniósł 85,73 proc. i jest nieco wyższy od średniej krajowej, który wynosi 84,1 proc.

W ciechanowskich liceach do matury podeszło 365 uczniów - maturę zdało 335, 20 osób kwalifikuje się do poprawki. Zdawalność w liceach wyniosła 91,78 proc. (średnia krajowa to 88,6 proc.) W technikach do egzaminu przystąpiło 259 uczniów - zdało 200, 37 przysługuje poprawka. Zdawalność w ciechanowskich technikach wyniosła 77,22 proc. i jest aż o 7 punktów wyższa niż przed rokiem.  

Przypomnijmy, że świadectwo dojrzałości otrzyma absolwent, który zdał na minimum 30 procent egzaminy obowiązkowe, czyli  egzaminy pisemne z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym oraz  egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Wyniki matur w innych powiatach:

Komentarze obsługiwane przez CComment