ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Matura 2024. Fenomenalny wynik LO w Makowie! Zdali wszyscy!

Logo LO w Makowie Maz.

Wyniki z matur w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej były zawsze imponujące, ale w tym roku mamy rekord - zdało 100 proc. abiturientów! Jak wyniki w pozostałych szkołach średnich powiatu makowskiego?

Dyrektor makowskiego "ogólniaka" Nina Brzezińska może być dumna ze swojej kadry pedagogicznej i uczniów. Do tegorocznej matury przystąpiło 98 osób. Zdali wszyscy. Jednocześnie jest to aktualnie najwyższy wynik zdawalności w naszym regionie. 

Reklama

W Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu do matury podeszło 21 uczniów. Spośród nich w pierwszym terminie nie zdały 3 osoby, ale wszystkie mają możliwość poprawy w sierpniu. Oznacza to, że w ZS w Krasnosielcu zdawalność wyniosła 85,71 proc.

W Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej zdało 68,83 proc. maturzystów. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 77 osób, a 53 zdały w pierwszym terminie. Matury nie zdało 24 uczniów, z czego 7 ma szansę na poprawę w sierpniu. Pozostałe 17 osób egzamin dojrzałości będzie mogło zdawać ponownie dopiero za rok. 

W Zespole Szkół im. Jana Pawła w Różanie wyniki są na pewno niesatysfakcjonujące. Zdało bowiem łącznie zaledwie 36,67 proc. uczniów przystępujących do tegorocznego egzaminu dojrzałości (11 osób spośród 30). W liceum ogólnokształcącym zdały 4 osoby, a 8 się nie powiodło (5 z nich może podejść do poprawki w sierpniu). Oznacza to, że zdało 33,33 proc. licealistów. Z technikum natomiast zdało tylko 30,77 proc. maturzystów (przystąpiło 13, zdało 4, a 9 nie zdało - 4 osoby mają szansę na poprawę w sierpniu). Maturę zdawało także ponownie 5 absolwentów technikum. Udało się zaliczyć egzamin dojrzałości 3 osobom, kolejne 2 mają możliwość poprawy w sierpniu. Zdało zatem 60 proc. 

Wyniki matur w innych powiatach:

Komentarze obsługiwane przez CComment