ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Pamięci ofiar nazizmu i komunizmu

18 stycznia br. w Działdowie obchodzono Dni Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach.

Podczas spotkania hołd wielu mieszkańcom tej ziemi, jeńcom wojennym, obywatelom Polski i innych państw, którzy stali się ofiarami obu bezwzględnych, zbrodniczych totalitaryzmów -  nazizmu i komunizmu.

W Działdowie zimą 1939 roku hitlerowcy utworzyli obóz zagłady, który stał się ważnym ogniwem w niemieckim systemie terroru na ziemiach Polski północnej. Był poligonem doświadczalnym eksterminacji Polaków na masową skalę, pełniąc faktycznie funkcję obozu śmierci na naszych rodakach.

Do obozu trafiło około 30 tys. osób, głównie przedstawicieli polskich elit: ziemiaństwa, inteligencji, bogatego mieszczaństwa, działaczy społecznych i politycznych. Kilkanaście tysięcy zostało bestialsko zamordowanych. Każda z nich miała swoje marzenia i każda z nich miała swoje plany życiowe, każda z nich miała swoich najbliższych, ludzi, których kochali, z którymi chcieli spędzić resztę życia, a jednak każda z tych osób poświęciła życie dla Polski.

Obóz w Działdowie był także miejscem martyrologii duchowieństwa polskiego. Aż 89 kapłanów głównie z diecezji chełmińskiej, płockiej i łomżyńskiej straciło tu życie. Tu zginęli między innymi arcybiskup, metropolita diecezji płockiej błogosławiony Antoni Julian Nowowiejski oraz błogosławiony biskup Leon Wetmański. W styczniu 1945 roku do miasta wkroczyła Armia Czerwona, a teren obozu na kilkanaście miesięcy zajęło NKWD, skąd więźniów wywożono na nieludzką ziemię w głębi ZSRR.

- Ta uroczystość oraz to co obecnie dzieje się na Ukrainie uświadamia nam całą niegodziwość do jakiej zdolny jest człowiek wobec innego człowieka - mówił podczas spotkania Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Te wydarzenia są głośnym krzykiem ostrzeżenia przed ideologią zbudowaną na kłamstwie i opresji. Są przestrogą przed ustrojem totalitarnym w którym nie ma miejsca na moralność, współczucie, szacunek dla drugiego człowieka, jego praw i godności. To w końcu ostrzeżenie przed państwami, które w osiągnięciu swoich celów nie cofną się przed żadną zbrodnią. Obecnie nie mniej niż dawniej potrzebujemy troski o pokój, o świat wolny od nienawiści, zdolny do tworzenia porządku opartego na godności ludzkiej. Naszym zadaniem jest budowanie pokoju, ale nie tylko na świecie, ale przede wszystkim w nas samych w naszych sercach, umysłach i codziennym życiu.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikami upamiętniającymi Ofiary obozów w Działdowie oraz Błogosławionych Męczenników abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego. Po mszy świętej uczestnicy zebrali się na placu obozowym KL Soldau.

Organizatorami uroczystości byli Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Działdowie oraz Urząd Miasta Działdowo. (Wrota Warmii i Mazur).

Komentarze obsługiwane przez CComment