Uratować niszczejące zabytki. Wyścig z czasem w zespole dworsko-folwarcznym w Ruszkowie