Dni Działdowa: Działo się wiele: muzyka, taniec i śpiew