Co z małą obwodnicą Makowa?

W ubiegłym roku w Urzędzie Miejskim w Makowie podpisano umowę na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Makowa Mazowiecki i gminy Czerwonka, czyli tzw. małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego. Jak dziś wyglądają postępy w tej sprawie?

Drugi most, który odciąży centrum miasta jest w Makowie niewątpliwie priorytetem. W marcu 2021 roku, w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, samorząd zobowiązał się do przygotowania i sfinansowania kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania nazywanego w skrócie tzw. małą obwodnicą Makowa. Natomiast województwo zobowiązało się do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przebieg drogi planowany jest od ulicy Łąkowej (przy Komendzie Powiatowej Policji) na wprost przez rzekę Orzyc do drogi wojewódzkiej 626 (ulicy Mazowieckiej).

Zapytaliśmy Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim o to, na jakim etapie realizacji jest dokumentacja projektowa tego przedsięwzięcia.

- Trwające prace projektowe. W chwili obecnej osiągnęły poziom gotowości do przedstawienia Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich projektów budowlanych branży drogowej. Po ich pozytywnym zaopiniowaniu rozpoczną się prace związane z dokumentacją projektową branży sanitarnej, mostowej i elektrycznej. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozyskiwane są uzgodnienia trasy drogi z organami opiniującymi: gminą Czerwonka, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i innymi, których udział w procesie projektowym wynika z odrębnych przepisów – poinformował nas magistrat.

Więcej na ten temat w 33 numerze "Tygodnika" z 16 sierpnia 2022 r.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl