ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Radni gmin i miast. Kto ma większość w samorządach?

fot. K.Kujawa

Pisaliśmy już o wynikach wyborów na wójtów i burmistrzów. Pod tym względem w samorządach powiatu makowskiego nic się nie zmieniło. Teraz sprawdzamy jak sytuacja wygląda w przypadku rad. 

W powiecie makowskim funkcjonuje 11 samorządów, w tym samorząd powiatowy, jednak wynikom wyborów do Rady Powiatu Makowskiego poświęciliśmy odrębny artykuł. W tym skupimy się wyłącznie na radnych gmin i miast. W wszystkich gremia składają się z 15 osób.

Maków Mazowiecki

Do Rady Miejskiej w Makowie Maz. dostało się najwięcej kandydatów startujących z list KWW Nasze Miasto (9), czyli komitetu burmistrza Tadeusza Ciaka. Z tym, że dwóch kandydatów z tej listy dostało się do rady bez wyborów (nie mieli kontrkandydatów) – Mirosław Piątek i Zdzisław Sawicki (obydwaj wybrani ponownie). Oprócz nich mandaty od społeczeństwa otrzymali: Małgorzata Długołęcka (ponownie), Paweł Zmorzyński (ponownie), Paweł Falba (ponownie), Bożenna Szczygielska, Andrzej Tartanus, Michał Śmiałkowski (ponownie) i Dariusz Miecznikowski (ponownie).

Drugą siłę w radzie stanowić będą radni z ramienia KWW 3D PL2050-PSL: Małgorzata Bugaj, Przemysław Skórzyński i Agnieszka Kacprzycka. Mandat z własnego komitetu zdobył Wiesław Sawicki. W gremium zasiądzie także były radny powiatu Rafał Barański (KWW Obywatele dla Powiatu).

Spośród 15 radnych poprzedniej kadencji w Radzie Miejskiej w Makowie Maz. spotkamy ponownie 7. Zdecydowanie zmienił się parytet. Dotychczas w radzie zasiadała tylko jedna kobieta - wiceprzewodnicząca Małgorzata Jolanta Długołęcka. Teraz wybrano 5 kobiet i 10 mężczyzn.

Różan

Gdyby wybory na burmistrza miasta i gminy Różan potoczyły się inaczej, kontrkandydat Piotra Świderskiego miałby niełatwe zadanie, ponieważ aż 13 spośród 15 radnych Rady Miejskiej w Różanie nowej kadencji weszło do rady z komitetu urzędującego burmistrza – KWW "Inicjatywa, Rozwój, Praca". Dominik Podlasin kandydował wyłącznie na burmistrza, a więc jego mandat radnego wygasa wraz z upływem kadencji.

Z KWW "Inicjatywa, Rozwój, Praca" do RM w Różanie dostali się: Tomasz Grześkowicz (ponownie), Ryszard Nowociński (ponownie), Bogdan Szatanek, Paweł Zabielski (ponownie), Zbigniew Janyszko (ponownie), Marlena Moczarek-Koczara, Małgorzata Załęska, Jolanta Kruszewska (ponownie), Stanisław Białobrzeski (ponownie), Andrzej Wilczewski (ponownie), Andrzej Rupiński, Ewa Brant (ponownie) i Ewa Chechłowska.

W gremium zasiądą także Magdalena Glimasińska (KWW 3D PL2050-PSL) i Dariusz Banaszek (KWW "Rozwój Wsi" Dariusza Banaszka).

Spośród 15 radnych mijającej kadencji 8 ponownie będzie pełnić swój mandat.

Czerwonka

Z komitetu wójta Pawła Kacprzykowskiego, który w wyborach pokonał swoją kontrkandydatkę Katarzynę Ambroziak, do Rady Gminy Czerwonka dostało się aż 10 radnych, z czego 3 dostała się do gremium bez wyborów (brak kontrkandydatów): Marzena Kawiatkowska (ponownie), Małgorzata Pera oraz Mieczysław Słoniewski (ponownie). Poza tą trójką radnymi z KWW Pawła Kacprzykowskiego zostali: Mieczysława Kacprzykowska, Danuta Paczkowska (ponownie), Wiesław Widomski (ponownie), Michał Kołodziejski (ponownie), Krzysztof Zawieska (ponownie), Tomasz Zielonka (ponownie) i Krzysztof Królikowski.

Z komitetu kontrkandydatki wójta mandat otrzymali: Barbara Chodyna, Karol Bartczak i Łukasz Kobyliński (ponownie).
W gremium zasiądzie także Agnieszka Chrzanowska z KWW "Niezależni dla Bolek" oraz (ponownie) Zdzisław Jabłoński z KWW PiS.

Skład Rady Gminy Czerwonka nie uległ dużym zmianom (9 radnych zasiądzie w niej ponownie).

Karniewo

W gminie Karniewo wójtem bezkonkurencyjnie został ponownie Michał Jasiński. Kandydaci z jego komitetu zdobyli także większość głosów radzie (9 spośród 15). Tutaj, podobnie jak w Czerwonce i Makowie, są radni, którzy nie mieli konkurencji i dostali się do Rady Gminy Karniewo jeszcze zanim rozstrzygnięto wybory: Ryszard Szymański startujący z KWW 3D PL2050-PSL oraz Jan Magnuszewski z KWW Michała Jasińskiego. Obydwoje ponownie zasiądą w gremium.

Poza panem Janem z komitetu wójta mandaty uzyskali: Zbigniew Kacprzak (ponownie), Ludwika Truszczyńska (ponownie), Ewa Jaroszewska (ponownie), Tomasz Kaźmierczak (ponownie), Mateusz Karolak, Marek Gadomski, Jan Niksiński (ponownie) i Mariusz Sieńkowski.

Oprócz pana Ryszarda w radzie z KWW 3D PL2050-PSL zasiądą jeszcze 3 osoby: Łukasz Kwiatek, Adam Szczepański (ponownie) i Paweł Drejka.

Mieszkańcy zadecydowali, że do gremium dołączą także Hubert Szymański, który startował z własnego komitetu, oraz Bogusława Milewska z KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Makowskiej.

Zmieniła się mniej niż połowa składu rady (8 radnych uzyskało reelekcję).

Krasnosielc

W Krasnosielcu na wójta kandydował tylko Paweł Ruszczyński, który w tzw. plebiscycie uzyskał pewnie reelekcję. W tym przypadku mieszkańcy mieli wybór, w przeciwieństwie do wyboru 9 radnych z gminy Krasnosielc. Otóż aż 9 kandydatów nie miało żadnej konkurencji i PKW przyznała im, podobnie jak kilku radnym ww., mandat bez głosowania. Taka sytuacja zaszła w przypadku wyborów do RG Krasnosielc następujących osób: Adriana Majewskiego, Mirosława Rosołowskiego, Tomasza Olszewika, Sebastiana Zduniaka, Radosława Kowalczyka, Łukasza Napierkowskiego, Małgorzaty Nogaj-Gwiazdy, Cezarego Janowskiego i Tomasza Kacprzyńskiego. Wszyscy startowali z komitetu urzędującego wójta. Oprócz nich, z tego samego komitetu w wyborach do rady zwyciężyli: Hanna Kurtyb (ponownie), Ewa Grabowska (ponownie) i Tadeusz Kuśmierczyk (ponownie).

W ten sposób kandydaci z ramienia wójta mają aż 12 głosów w radzie. Do gremium wybrani zostali także Zbigniew Żebrowski (własny komitet) i Tomasz Dawidowicz (z KWW Zbigniewa Żebrowskiego, a także Wiesław Dudek z KWW 3D PL2050-PSL.

Z rady poprzedniej kadencji ostało się 9 osób.

Młynarze

Zaciętą walkę o miejsca w Radzie Gminy Młynarze stoczyły dwa komitety. O jedną osobę więcej udało się wprowadzić wójtowi Adamowi Rupińskiemu, który kandydował (bez konkurencji) z KWW Gmina Młynarze. Właśnie z tego komitetu w radzie zasiądzie 7 radnych, dla których będzie to kolejna kadencja. Warto zaznaczyć, że aż 5 z nich nie miało żadnego konkurenta a mandat został im z tego powodu przyznany „z automatu”. Radni z ramienia KWW Gmina Młynarze to: Łukasz Suski (bez wyborów), Andrzej Chełstowski, Kazimierz Załęski, Bogdan Gołębiewski (bez wyborów), Stanisław Modzelewski (bez wyborów), Stanisław Zabielski (bez wyborów) oraz Małgorzata Głażewska (bez wyborów).

Z KWW Porozumienie Samorządowe Gminy Młynarze mandaty zdobyli: Waldemar Długołęcki, Paweł Glinka, Mirosław Długołęcki, Izabela Antoniak, Mateusz Piętka oraz Szczepan Darmetko.

Poza ww. osobami w radzie nowej kadencji zasiądą także Arkadiusz Pyskło (KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Makowskiej) i Izabela Siepioła (KWW 3D PL2050-PSL).

Płoniawy-Bramura

Trzeba przyznać, że wójt Jakub Dudek odniósł miażdżące zwycięstwo nad swoją konkurentką Izabelą Wendą (stosunek głosów 83,18 proc. do 16,82 proc.) i tym samym nad PSL-em. Nie dość, że wygrał z taką przewagą wybory na wójta, to jeszcze wprowadził do rady aż 12 radnych ze swojego komitetu. Co więcej w Radzie Gminy Płoniawy-Bramura nie będzie żadnego reprezentanta frakcji, która wystawiła Dudkowi kontrkandydatkę.

W radzie wiele się zmieniło. Spośród 15 radnych poprzedniej kadencji w radzie zobaczymy tylko 6.

Troje radnych dostało się w szeregi gremium bez wyborów, dwóch z KWW Jakuba Dudka – Dawid Szwejkowski i Krzysztof Majewski (ponownie) oraz jeden z KWW PiS – Bogdan Majkowski (ponownie).

Poza tym w radzie z ramienia wójta zasiądą: Dariusz Rutkowski (ponownie), Longina Michalska, Rafał wiśniewski (ponownie), Hubert Budny, Tadeusz Dudek, Paweł Kruszewski, Mateusz Gadomski, Marek Jastrzębski (ponownie), Piotr Kacprzak i Michał Mikulak.

Oprócz Bogdana Majkowskiego z ramienia PiS mandat zdobyła także Grażyna Mordecka. Jedyną reprezentantką KWW Obywatele Dla Powiatu będzie Nina Brzezińska.

Rzewnie

W skład nowej Rady Gminy Rzewnie wejdą reprezentanci aż czterech frakcji, jednak zdecydowaną większość (9 osób) stanowią radni z ramienia wójta Wiesława Chrzanowskiego (KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Makowskiej), który w tych wyborach, podobnie jak trzech innych wójtów i burmistrz Makowa, nie miał kontrkandydatów.

Trzech radnych startujących z KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Makowskiej otrzymali mandat bez wyborów (brak konkurentów): Bogusław Lipka, Andrzej Dąbek (kolejna kadencja) i Paweł Siadłowski (kolejna kadencja). Poza nimi mandaty z tego komitetu uzyskali radni: Dariusz Leśnik (ponownie), Krzysztof Napiórkowski (ponownie), Beata Dąbek, Beata Jakubowska (ponownie), Andrzej Skrzecz (ponownie) i Ryszard Kołodziejczyk.

Troje kandydatów KWW „Pruszki Razem” zdobyło mandaty: Jacek Chrzanowski, Sławomir Kobyliński i Mateusz Głażewski.

W Radzie Gminy Rzewnie zasiądzie także dwoje kandydatów KWW 3D PL2050-PSL – Wojciech Techmański i Agnieszka Rekosz, a także Jan Napiórkowski kandydujący z KWW PiS.

Zatem z rady poprzedniej kadencji ponownie zasiądzie w niej 6 osób, które w tych wyborach kandydowały z ramienia wójta Wiesława Chrzanowskiego.

Sypniewo

Na brak kandydatów nie mogli narzekać mieszkańcy gminy Sypniewo (za wyjątkiem Zamościa). Dotychczasowy wójt Roman Gisztarowicz co prawda wygrał wybory ze swoim konkurentem Krzysztofem Gutowskim, jednak z jego komitetu do rady dostało się zaledwie... trzech kandydatów. Zresztą jego kontrkandydat wprowadził jeszcze mniej – dwoje.

Największą siłą w Radzie Gminy Sypniewo jest Prawo i Sprawiedliwość - 7 mandatów. Zdobyli je: Marek Mamiński (ponownie), Rafał Budny, Ewa Olkowska (ponownie), Łukasz Majkowski, Jerzy Długołęcki, Krzysztof Kwiatkowski (ponownie) i Danuta Kosakowska (ponownie).

Z komitetu wójta Romana Gisztarowicza (KWW Porozumienie Nasza Gmina Sypniewo) w radzie zasiądą: Artur Nadobnik (ponownie), Przemysław Zacharczyk i Leszek Gutowski. Tyle samo mandatów uzyskali kandydaci KWW 3D PL2050-PSL: Adam Gwiazda, Jarosław Żebrowski i Rafał Grono (bez wyborów, kolejna kadencja).

Z KWW Krzysztofa Gutowskiego w skład gremium wejdą: Milena Wołosz i Daniel Gamdzyk.

Spośród 15 radnych minionej kadencji w RG Sypniewo ponownie zasiądzie 6.

Szelków

Wójt gminy Szelków Arnold Grossmann, któremu przedwcześnie wieszczono porażkę, wygrał pewnie ze swoim kontrkandydatem, byłym już przewodniczącym RG w Karniewie Marcinem Chrzanowskim. Czy to oznacza, że wójt będzie miał teraz z „górki”? Nic bardziej mylnego.

Chociaż Arnold Grossmann startujący z KWW 3D PL2050-PSL wprowadził do rady 9 kandydatów, to jego kontrkandydat również zyskał mandat, a z nim trzech innych przedstawicieli jego komitetu.

Z KWW 3D PL2050-PSL do RG Szelków mandat uzyskali: Artur Stańczak (ponownie), Danuta Jarkowska (ponownie), Agnieszka Wojdak-Bonisławska, Dariusz Bartosiewicz, Marek Dzikowski (ponownie), Mirosław Jankowski (ponownie), Joanna Sitarek (remis z kontrkandydatką z listy PiS, wybrana w losowaniu). Henryk Bladosz (ponownie) i Katarzyna Deptuła (ponownie).

Oprócz Marcina Chrzanowskiego z jego komitetu w radzie zasiądą: Marcin Kalwara, Anna Rzepińska i Marta Masiecka.

Kolejną kadencję w gremium spędzi także Joanna Czaplicka-Fabisiak, startująca z KWW Manguszew Duży. Mandat radnego uzyskał także Piotr Kalwara z KWW Szelków Nasza Gmina.

Oznacza to, że decyzją mieszkańców 8 członków rady poprzedniej kadencji (7 z 3D i Joanna Czaplicka-Fabisiak) otrzymało reelekcję.

Komentarze obsługiwane przez CComment