ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Starostą Mirosław Augustyniak, a wicestarostą Agnieszka Dąbrowska-Kot

fot. K.Kujawa

Po niemal trzech miesiącach od wyboru członków Zarządu Powiatu Makowskiego, tym razem nowa rada głosowała ponownie. W składzie organu doszło do dwóch zmian personalnych, ale Mirosław Augustyniak utrzymał swoją pozycję. 

Tuż po zakończonych wyborach nie było do końca wiadomo jak ułożą się siły polityczne w Radzie Powiatu Makowskiego. Tyle samo mandatów zdobyła rządząca dotychczas koalicja Porozumienia Samorządowego Ziemi Makowskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego (3+5 mandatów) oraz opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość (8 mandatów). Decydujący, 9 głos, należał zatem do Agnieszki Dąbrowskiej-Kot, która zdobyła mandat startując z komitetu Obywatele dla Powiatu. Jego członkowie mocno krytykowali rządy ww. koalicji w powiecie. Niemniej decyzja należała do radnej, a ta ostatecznie wybrała współpracę z Porozumieniem Samorządowym Ziemi Makowskiej, firmowanym przez wójta gminy Rzewnie Wiesława Chrzanowskiego. 

W Radzie Powiatu Makowskiego doszło zatem do ponownej koalicji tych samych frakcji, co miało bezpośrednie przełożenie na personalia wśród przewodniczących gremium i w zarządzie. 

Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Makowskiego, we wtorek, 7 maja, radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyście ślubowania. Obrady poprowadziła, do momentu wyboru przewodniczącego, radna Ewa Jastrzębska, gdyż jest ona najstarsza spośród 17 radnych. 

Gremium wybrało skład komisji skrutacyjnej (Cezary Kołodziejski - przewodniczący, Paweł Lewandowski i Tadeusz Kacprzycki), która przeprowadziła głosowania tajne nad wyborem przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących rady, starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu.

Na przewodniczącego Rady Powiatu Makowskiego Mirosław Augustyniak zgłosił kandydaturę Dariusza Wierzbickiego, dotychczas wicestarosty makowskiego. Natomiast Piotr Budny zgłosił na tę funkcję kandydaturę Marty Daniłowskiej. Zgłaszający przedstawili radzie sylwetki kandydatów. 

Radni zadecydowali (9 głosów do 8), iż przewodniczącym rady został Dariusz Wierzbicki, który po ogłoszeniu wyników przejął prowadzenie obrad od radnej Ewy Jastrzębskiej. 

Następnie odbyły się wybory na wiceprzewodniczących rady. Sławomir Chrzanowski zgłosił kandydaturę Janusza Jankowskiego, zaś Jan Kos zaproponował Jarosława Skowrońskiego. Janusz Jankowski otrzymał 16 głosów poparcia i 1 przeciwny jego kandydaturze, a Jarosław Skowroński 12 głosów poparcia, 3 przeciwne oraz 1 wstrzymujący. Zostali wybrani na wiceprzewodniczących rady. 

W wyborach na starostę makowskiego zmierzyli się, zgłoszony przez Dariusza Wierzbickiego Mirosław Augustyniak oraz zgłoszony przez Jana Kosa Rafał Niestępski.  Podział głosów, podobnie jak w przypadku głosowania na przewodniczącego rady, rozłożył się na 9 do 8 dla Mirosława Augustyniaka. Stary (nowy) starosta ponownie stanął na czele Zarządu Powiatu Makowskiego. 

Na swoją zastępczynię Mirosław Augustyniak zgłosił kandydaturę Agnieszki Dąbrowskiej-Kot, która w głosowaniu rady otrzymała 9 głosów za, 3 przeciw oraz 5 wstrzymujących się, a tym samym została wybrana na tę funkcję. 

Ostatnim etapem ustanowienia władz powiatu było wybranie pozostałych trzech członków Zarządu Powiatu Makowskiego. Starosta zgłosił kandydatury Sławomira Chrzanowskiego (11 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się) i Stanisława Strzeleckiego (11 głosów za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się i 2 nieważne), którzy pełnili funkcję członków zarządu w poprzedniej kadencji, oraz kandydaturę Grzegorza Łuniewskiego (11 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się), debiutującego w roli radnego. 

Zwykle po wyborze przewodniczących rady i członków zarządu pierwsza sesja rad powiatów dobiega końca, jednak w Makowie zdecydowano się jeszcze na wybór członków komisji rewizyjnej. Decyzją radnych komisja rewizyjna składa się z trzech członków: Tadeusza Kacprzyckiego (przewodniczący), Piotra Budnego (zastępca przewodniczącego) oraz Cezarego Kołodziejskiego (sekretarz).

Przewaga sojuszu rządzącego powiatem wydaje się krucha, ale była taka także w poprzedniej kadencji. Jakie efekty przyniesie praca starostów i radnych? O tym przekonamy się z czasem.  

Komentarze obsługiwane przez CComment