ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Kultura z łatwiejszym dostępem

Bilet do muzeum lub teatru kosztujący tylko 1 zł – na to mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami z naszego województwa. Z takiej preferencyjnej ceny mogą też skorzystać osoby im towarzyszące. To kolejne działania samorządu województwa, które przybliżają ofertę kulturalną Mazowsza.

,,Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu’’ to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Ma on ułatwić osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z oferty 28 mazowieckich instytucji kultury, zwiększając ich udział w życiu społecznym.

- Dotychczas prowadziliśmy program ,, Kulturalna szkoła na Mazowszu’’, dzięki któremu udało nam się zachęcić młodych ludzi do wizyty w teatrze lub muzeum. W zeszłym roku przekroczyliśmy liczbę 150 tys. uczniów. W tej edycji już w pierwszym półroczu mamy imponujący wynik prawie 160 tys. uczestników. Teraz podobny program kierujemy do osób z niepełnosprawnościami-mówi marszałek Adam Struzik.

Muzeum stara się znaleźć rozwiązania z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.

Szeroka oferta
  
Osoby z niepełnosprawnościami mogą wybierać spośród 28 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd Mazowsza. Wśród nich są zarówno instytucje teatralne i widowiskowe ( np.  Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego  w Otrębusach czy Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku ), skanseny ( Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu), a także muzea ( np. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej  
,,Elektrownia’’ w Radomiu, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Mazowieckie 
w Płocku, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie czy Muzeum Sportu i Turystyki 
w Warszawie ).

Teatr zorganizował trzy oprowadzania sensoryczne dla osób niewidomych, głuchych i z niepełnosprawnościami ruchowymi.

- Kultura, sztuka to dziedziny, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Dorobek, jakim mogą poszczycić się instytucje samorządu województwa wraz z instytucjami kultury, chcemy pokazać      i udostępnić osobom z niepełnosprawnościami, im bliskim i opiekunom - zauważa Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami i dodaje - jestem przekonany, że realizując ten program, stworzymy przestrzeń, dzięki której obie strony będą w stanie wzmocnić swoją wartość.

Dostępne przestrzenie, czyli jak to wygląda w praktyce

Kulturę można odbierać rożnymi zmysłami. Jej dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami to nie sam wjazd do budynku. - Zabytkowe zamki, z wąskimi klatkami będą mniej dostępne dla osób poruszających się na wózkach, ale mogą mieć ofertę dostosowaną np. do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Instytucje aranżują swoje przestrzenie na miarę możliwości, ale też pomysłu na prezentowanie oferty – zaznacza Artur Świercz.

Bardzo ważne jest, by przed wybraniem się czy zdalnym zakupem biletu sprawdzić na stronie instytucji kultury nie tylko jej bieżącą  ofertę, ale też to, w jaki sposób jest ona dostępna pod kątem indywidualnych potrzeb.

- Dostępność oznacza dla nas odpowiedzialność, ale także otwartość, gościnność. Działalność instytucji kultury ma sen, kiedy z jej oferty korzystają wszyscy zainteresowani odbiorcy – podkreśla Magdalena Dąbrowska, koordynatorka ds. projektów Muzeum Etnograficznego w Warszawie. - Muzea przechowywujące dzieła, obiekty i artefakty, chronią dziedzictwo niematerialne, ale dopiero ich wyeksponowanie pozwala tworzyć relację z naszą publicznością. Znaczenie ma nie tylko to, o czym opowiadamy, ale też w jaki sposób to robimy. Stale więc pracujemy  nad dopasowaniem oferty muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dbamy o to, kreując koncepty wystaw  i wydarzeń, gdyż zależy nam na przyjaznych warunkach zwiedzania i odkrywania świata współczesnej etnografii przez osoby o różnych potrzebach.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie znajduje się w zabytkowym XIX-wiecznym gmachu dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ul. Kredytowej 1. Jednym z największych wyzwań jest znoszenie barier architektonicznych w budynku, który nie został zaprojektowany pod cele wystawiennicze, a jednocześnie pozostaje pod kuratelą konserwatora zabytków. Mimo to już od kilku lat w muzeum można korzystać z podnośnika umożliwiającego dostęp do budynku osobom z ograniczeniami ruchu czy panoramicznej windy łączącej wszystkie kondygnacje oraz drugiej, alternatywnej windy ułatwiającej zwiedzanie wystaw. Wewnątrz zadbano o odpowiednią szerokość przejść, rozmieszczenie obiektów od siebie z zachowaniem odpowiedniej odległości  czy wysokość ich ulokowania, a także zastosowano odpowiedniego rozmiaru i rodzaju kroje pism w podpisach i tekstach tworzących narrację wystawy.

W muzeum działa pętla indukcyjna ( system wspomagania słuchu, który znacząco poprawia zrozumiałość mowy osobie słabosłyszącej ). Oprócz tego przygotowane są audiodeskrypcje, nagrania w polskim języku migowym ( PJM ) czy tłumaczenia tekstów na języki obce. Do wybranych obiektów utworzono także tyflografiki, repliki obiektów do dotykania oraz podpisy  w alfabecie Braille’a. Podczas wybranych wydarzeń, dostępny jest również asystent dla osób z niepełnosprawnością wzroku, a także tłumacz PJM.

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku również postawił na większą dostępność swojej placówki. - Ten sezon okazał się większym wyzwaniem niż się spodziewaliśmy, a było nim zaproszenie do teatru osób, które dotąd nie mogły go odwiedzić – mówi Monika Mioduszewska, koordynatorka projektu ,, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny’’.

- Nad wdrażaniem jego dostępności pracowaliśmy przez dziesięć miesięcy. Dzięki temu zrealizowaliśmy dziewięć spektakli z audiodeskrypcją dla niewidomych, a jeden z napisami w języku polskim, tłumaczony na polski język migowy.

Teatr zorganizował również trzy oprowadzania sensoryczne dla osób niewidomych, głuchych i z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

- Mamy pętlę indukcyjną na dużej scenie, strona internetowa została zmodernizowana, przeszkoliliśmy pracowników z obsługi osób z niepełnosprawnościami i z tworzenia audiodeskrypcji oraz napisów do spektakli. Zrobiliśmy wiele, ale wiele jeszcze zostało do zrobienia, bo chcemy, by w przyszłości nikt już nie pytał, czym jest dostępna instytucja kultury – dodaje Monika Mioduszewska.

Oferta zawsze do sprawdzenia

Oferta instytucji kultury może w ramach programu dotyczyć wyłącznie przedsięwzięć własnych tej instytucji ( poza projektami okazjonalnymi ). Bilet można kupić w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej wybranej instytucji kultury, ale przed zakupem przez internet trzeba skontaktować się z wybraną instytucją telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, żeby potwierdzić ofertę.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach każdej z instytucji. Regulamin programu, wzór oświadczenia i lista instytucji znajdują się również na stronie: www.mcps.com.pl.

To tylko przedsmak

Program został przygotowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Departamentem Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Obecnie trwa do końca roku. Na tegoroczną edycję samorząd województwa przeznaczył 2 mln zł z budżetu Mazowsza. Zaplanowana jest już kontynuacja w przyszłym roku.

- Chcemy, by ten program zwiększył udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Niekiedy pierwszą barierą jest bariera ekonomiczna. Program ją niweluje, co wielu osobom da możliwość nie tylko skorzystania z oferty mazowieckich instytucji kultury, ale też urozmaiconego spędzania czasu wolnego. Takie przeciwdziałanie wykluczeniu wpisuje się w realizację naszego wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych – zaznacza Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu

To program Samorządu Województwa Mazowieckiego. Finansowany jest z budżetu województwa, a do udziału w nim przystąpiło 28 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa. Na potrzeby promocyjne program określany jest jako PROGRAM N.

Dla Kogo?

Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które podczas zakupu biletu lub jego weryfikacji okażą legitymację osoby niepełnosprawnej. Z programu mogą korzystać również towarzyszący im opiekunowie. W obu przypadkach muszą być to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Do udziału w programie nie są uprawnione osoby posiadające orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA, a także dzieci posiadające jedynie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na co mogą liczyć uczestnicy?

Uczestnicy programu mogą skorzystać z preferencyjnej ceny biletu do mazowieckich instytucji kultury – cena: 1 zł brutto za osobę z niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za towarzyszącego jej opiekuna.

Jak skorzystać?

Przed zakupem biletu należy zapoznać się z ofertą instytucji kultury na jej stronie internetowej i zweryfikować jej dostępność pod kątem indywidualnych potrzeb. Zakup biletu możliwy jest w kasie lub online.

Po co?

Program ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z mazowieckich muzeów, teatrów i innych.

Komentarze obsługiwane przez CComment