Absolutorium dla burmistrza

25 maja, podczas sesji rady miejskiej, głosowano nad absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022.

Decyzją radnych burmistrz Andrzej Pietrasik otrzymał absolutorium. 16 radnych głosowało za, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Więcej w najbliższym wydaniu TC

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl