ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Oni odeszli…

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień.
Ale są też inne - pełne zadumy i smutku.
I taki jest ten listopadowy dzień,
kiedy przychodzimy na  cmentarze,
zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy.
Niestety, życie ma swój początek i swój koniec.
Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy
pamiętać…

2 listopada 2021 roku z głębokim żalem pożegnano Krystynę Ostaszewską, nauczycielkę matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, wychowawczynię wielu pokoleń młodzieży.

Pod koniec grudnia 2021 roku zmarła Teresa Pietrzak, była radna powiatu płońskiego, nauczycielka historii i religii w Szkole Podstawowej w Czerwińsku. Była lokalną patriotką. Na temat historii Czerwińska i jego bazyliki mogła rozmawiać godzinami. Dzieje bazyliki czerwińskiej były jej szczególnie bliskie. Napisała o nich kilka publikacji i prac naukowych. Działała aktywnie na rzecz lokalnej społeczności, angażując się w organizację wielu wydarzeń kulturalnych - Śpiewowiska, licznych występów artystycznych z okazji narodowych świąt. Jako wokalistka Chóru Bazyliki Czerwińskiej reprezentowała tę gminę na licznych festiwalach i konkursach.

4 stycznia zmarł Krzysztof Grabowski. Sport był jego życiem. Był nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Siedlinie, w gm. Płońsk. W ostatnich latach pełnił funkcję sekretarza Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Organizował zawody w sportach drużynowych i lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży. Szczególnie zaangażowany był w zmagania w tenisa stołowego. Często można go było spotkać na meczach drużyn w niższych ligach.

7 grudnia 2021 roku zmarł Bogdan Bieniewicz z Jurzynka, w gm. Nowe Miasto. Urodził się 10 kwietnia 1959 roku. Ukończył Technikum Rolnicze w Gołotczyźnie. W latach 1988-2014 pełnił funkcję sołtysa wsi Jurzynek, a w latach 1994-2010 radnego gminy Nowe Miasto. Był społecznikiem. Wielką jego pasją była historia lokalna. Fascynował się archeologią i militariami. Miał imponujące zbiory. Pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie. Swoim zamiłowaniem do ojczyzny starał się zarażać innych.

Pod koniec stycznia zmarła wieloletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, Teresa Godlewska, Miała 77 lat. Po śmierci pisano o niej, że była wspaniałą i wymagającą nauczycielką języka polskiego; ciepłym, pełną dobrych rad człowiekiem; wychowawczynią z dobrocią w sercu.

7 marca zmarła Maria Beata Patlewicz, zastępca dyrektora ds. szkolenia w latach 1979-1983 w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego "Poświętne". Urodziła się w Brzostowie, w woj. wielkopolskim. Ukończyła SGGW w Warszawie. Po studiach rozpoczęła pracę w Poświętnem, najpierw jako stażystka. Z czasem awansowała, zostając ostatecznie zastępcą dyrektora. Po 21 latach pracy doradczej przeszła do pracy w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Zapamiętano ją jako osobę energiczną, pełną zapału. Była także uzdolniona muzycznie, a ponadto miała talent do pisania poezji. Pozostawiła po sobie wiele artykułów i opracować naukowych na temat uprawy roślin.

W połowie kwietnia, w wieku 76 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Józef Wilhelm Nowak, płoński artysta, malarz, rysownik i rzeźbiarz.
Był mieszkańcem Płońska. Tu prowadził naukę sztuki malarskiej. Z jego udziałem organizowano plenery malarskie. Czynnie działał też w płońskim stowarzyszeniu Art Płona. Był autorem licznych obrazółw i rysunków. Choć rzadziej, zajmował się także rzeźbieniem.
Jego prace prezentowane były m.in. w Szwecji, Danii, Holandii i we Włoszech. Jest m.in. autorem pomnika, który przy ul. Płockiej w Płońsku stanął z okazji 200-lecia Konstytucji 3 Maja.

18 czerwca z wielkim smutkiem przyjęto wiadomość o śmierci Macieja Kwiatkowskiego, wieloletniego sekretarza Urzędu Gminy Czerwińsk. Przez całą karierę zawodową związany był z pracą urzędniczą. Przez niemal 30 lat piastował stanowisko sekretarza w Urzędzie Gminy. Był osobą życzliwą i otwartą na drugiego człowieka. Zawsze chętnie pomagał w rozwiązywaniu problemów. Był wzorem najlepszych cech obowiązkowości, pracowitości, rzetelności i skromności.

29 czerwca zmarł Stanisław Mączewski, pierwszy maturzysta Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu, a potem wielkoletni nauczyciel w tej szkole. Miał 90 lat.

2 lipca w kościele parafialnym w Raciążu odbyły się uroczystości pogrzebowe wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół w tym mieście. Jerzy Świadek miał 74 lata.

20 lipca, w wieku zaledwie 53 lat, zmarł płońszczanin Mirosław Zieleniecki, nauczyciel wychowania fizycznego, założyciel i szkoleniowiec Dziewczęcej Akademii Futbolu Plońsk. Będąc trenerem i opiekunem dzieci i młodzieży wygrał nie jeden mecz, ale od 2018 roku przyszlo mu zmagać się z bardzo poważną chorobą - stwardnieniem zanikowym bocznym.  Dla niego społeczność Płońska organizowała pikniki piłkarskie i inne akcje charytatywne, mające wesprzeć finansowo jego leczenie. Jego największym sukcesem jako szkoleniowca był awans jego żeńskiej drużyny klubowej z III do II ligi mazowieckiej.

Więcej sylwetek w wydaniu "Tygodnika z 1 listopada 2022 r.

Komentarze obsługiwane przez CComment