ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Powstaną zielone fasady i fronty budynków w centrum Płońska

fot. autor

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zagospodarowane zielenią zostaną fasady i fronty budynków przy ulicach Grunwaldzkiej, Pułtuskiej, Przejazd oraz na placu 15 Sierpnia.

Wykonawcą usługi jest firma Biosfera, z którą stosowną umowę miasto podpisało 13 września, a którą reprezentował Maciej Olbryś. Zadanie ma zostać wykonane poprzez wprowadzenie na ściany dwóch budynków szybko rosnących pnączy, wijących się na zamontowanych odpowiednio podporach. Oprócz tego zastosowane zostaną dodatkowe elementy wertykalne w postaci gotowych zielonych ekranów z bluszczy, maskujących betonowe fronty i elewacje budynków.

Jak mówi burmistrz Andrzej Pietrasik, pomysłodawcą tego projektu była Małgorzata Melińska, miejski ogrodnik (...)

- Dlaczego to tak ważny projekt? - mówi burmistrz. - Szukamy możliwości przyozdobienia rynku zielenią, szczególnie jeśli chodzi o kamienice, które są w złym stanie technicznym. 

- To zieleń bardzo innowacyjna – mówi Małgorzata Melińska. - Będą to już gotowe rozrośnięte panele z bluszczu. Część będzie sadzona bezpośrednio do gruntu, a część będzie w donicach. (...)

Wspomniane dwie elewacje to budynki komunalne przy ulicy Grunwaldzkiej 7 i 28.
- Przybędzie ponad 150 m2 zielonej ściany – mówi Małgorzata Melińska. - Na jednej będzie dławisz okrągłolistny (...) druga ściana to będzie rdestówka Auberta (...).

(...) Zieleń wertykalna w ścisłej zabudowie miasta przyczyni się bowiem do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej o 350 m2. Jak bowiem informuje urząd miejski, pojedynczy, dobrze rozrośnięty i ukorzeniony panel z bluszczu, pochłania rocznie 20 kg dwutlenku węgla i w tym samym czasie zapewnia nawet do 15 kg czystego tlenu. Wprowadzone do centrum miasta ekrany z bluszczu pochłoną rocznie 2 440 kg CO2 i zapewnią 1830 kg czystego tlenu. (...)

- Nigdy jeszcze na rynku nie było tyle drzew, co teraz – dodaje burmistrz. - Będziemy dalej rozwijać się w tym kierunku.

 

Więcej w najbliższym numerze TC

Komentarze obsługiwane przez CComment