ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Szpital: będzie konkurs na nowego dyrektora

Zarząd Powiatu Płońskiego podczas posiedzenia, 18 maja br., przychylił się jednogłośnie do rezygnacji Pana Marcina Ozdarskiego z funkcji Dyrektora SPZZOZ w Płońsku. Ustalił też, że w sprawie wyłonienia dyrektora rozpisany zostanie konkurs. Zastępcą dyrektora ds. medycznych został Witold Achciński. 


Zgodnie z zarządzeniem z dnia 17 maja br. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania Dyrektora SPZZOZ w Płońsku podczas jego nieobecności, Dyrektor SPZZOZ w Płońsku upoważnił jednego z pracowników, zgodnie ze statutem SPZZOZ w Płońsku oraz Regulaminem Organizacyjnym, do podejmowania decyzji podczas jego nieobecności.
- Zarząd Powiatu Płońskiego niezwłocznie podjął konkretne działania. W obecności Członków Zarządu Powiatu dnia 18 maja upoważniony przez dyrektora SPZZOZ pracownik zaproponował pełnienie obowiązków dyrektora do spraw medycznych pracownikowi szpitala Ordynatorowi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Panu Witoldowi Achcińskiemu. Propozycja złożona Panu W. Achcińskiemu została przez niego przyjęta i po dopełnieniu formalności będzie pełnił obowiązki dyrektora do spraw medycznych - czytamy w komunikacie ze starostwa. 
Ciągłość zarządzania i usług medycznych dla pacjentów pozostaje zachowana. W najbliższym czasie zostanie rozpisany konkurs na dyrektora Szpitala.

Komentarze obsługiwane przez CComment