ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Urząd Miejski w Płońsku zareagował na uwagi mieszkańców miasta na temat wprowadzonych ograniczeń w działaniu oświetlenia ulicznego. Poinformowano, że w najbliższym czasie właścicielowi większości słupów i lamp w Płońsku - spółce Energa Oświetlenie, zostaną zaproponowane nowe rozwiązania.

Lampy będą włączane 0,5 h po zachodzie słońca i wyłączane 0,5 h przed wschodem (obecnie 1,40 h), a w nocy - od godz. 1.00 do godz. 5.00 lampy będą wyłączone (dotyczy to również oświetlenia należącego do Gminy Miejskiej Płońsk). Oświetlenie terenów zielonych i ścieżek rowerowych również nie będzie funkcjonowało przez całą dobę, wokół "Rutek" będzie włączane 0,5 h po zachodzie słońca i działało do godz. 22.00, na targowisku "Mój Rynek" w godzinach funkcjonowania, na targowisku"Manhattan" wyłączeniu podlegają wszystkie lampy (z wykluczeniem 1 lampy przy wjeździe od strony ulicy Żołnierzy Wyklętych oraz 1 lampy przy wjeździe od strony ulicy Kruszewskiego), zaś oświetlenie przy ulicach niezabudowanych zostanie wyłączone.

Więcej w Tygodniku z 6 grudnia 2022 r.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Swoje 30-lecie świętował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku. Powstał on 1 września 1992 r.

Podczas jubileuszu przypomniano historię instytucji, a następnie burmistrz Andrzej Pietrasik uhonorował czynnych i emerytowanych pracowników MOPS medalami 30-lecia Samorządu Miasta Płońsk. Ośrodek otrzymał również Medal "Pro Masovia" od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Więcej w Tygodniku z 6 grudnia 2022 r.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Urząd Gminy Dzierzążnia stawia na nowoczesne rozwiązania. Zdecydowano o uruchomieniu systemu powiadamiania SMS, bezpłatnego kanału komunikacji z mieszkańcami gminy.

W ten sposób będą oni mogli otrzymywać ważne wiadomości z urzędu, zamiast dotychczasowych, tradycyjnych metod. Gmina będzie więc informować np. o ważnych wydarzeniach na jej terenie, aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców, utrudnieniach i awariach, np. wodnokanalizacyjnych, czy też imprezach kulturalnych i sportowych.

Więcej w aktualnym wydaniu "Tygodnika"

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Płońsk znalazł się na 1. miejscu w subregionie ciechanowskim wśród najaktywniejszych w pozyskiwaniu środków samorządów w obecnej perspektywie finansowej z 74,4 mln zł dofinansowania z UE.

Tę informację przekazano podczas konferencji "Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi", która odbyła się w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Drugie miejsce zajęła gmina miejska Ciechanów z 67,5 mln, a trzecie powiat płoński - 39,4 mln zł.
Dodajmy, że według magazynu "Wspólnota" Płońsk jest na pierwszym miejscu na Mazowszu i 11. pozycji w Polsce w ilości pozyskanych środków europejskich. Oznacza to blisko 3 tys. zł na jednego mieszkańca.

Więcej w Tygodniku nr 48 z 29 listopada 2022 r.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)