ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Gmina Przasnysz: Asystent osoby niepełnosprawnej

Gmina Przasnysz podpisała umowę na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Wniosek w tej sprawie złożony został w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nabór do programu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program dofinansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość to ponad 450 tys. zł. Głównym jego celem jest wprowadzenie usług wykonywanych przez „asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej”.

Asystenci nieść będą pomoc w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym takiej osoby. Polegać ona będzie na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia - w utrzymaniu higieny osobistej, prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Z usług tych skorzystają dzieci w wieku do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wskazanie konieczności stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Istotna jest również konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Z usług tych mogą także skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym albo orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych.

W bieżącym roku z programu skorzysta 27 osób, w tym 8 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 15 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz troje dzieci.

Więcej w Tygodniku Ciechanowskim

Komentarze obsługiwane przez CComment