ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Krasne: Zatrzymał się czas …

W niedzielny listopadowy wieczór, w starym zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krasnem zapanowały zaduma i zamyślenie. VIII Zaduszki muzyczno-poetyckie realizuje od kilku lat, na przemian w kościołach w Krasnem i Zielonej, Gminna Biblioteka w Krasnem oraz jej dyrektor Renata Żmijewska przy wsparciu wójta gminy oraz miejscowych parafii.

Ten magiczny wieczór poświęcony był pamięci tych, którzy jeszcze tak niedawno byli wśród nas. Pierwszą z wspominanych postaci był Lam Quang My - wietnamski poeta od wielu lat mieszkający w Polsce. Jego pamięć przywołała Barbara Sitek Wyrębek we wspomnieniu i w jego poezji. Lam Qang My w 2005 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Krasne. Jako poeta wielokrotnie odwiedzał gminę i miejscową młodzież szkolną, czytał swoje wiersze i często śpiewał je w rodzimym wietnamskim języku. Drugą, znaną i cenioną postacią był również Stefan Żagiel, który wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z młodszymi i starszymi mieszkańcami gminy. W ostatnich latach zebrał wiersze o Krasnem i wydał je w postaci literackiej miniatury. Wspominała go, nazywając ojcem poetów Ewa Stangrodzka, a w przytłumionych ścianach świątyni zabrzmiał jego wiersz „Elegia o trumnie”.
Renata Żmijewska wspomniała pamięć księży: Sujkowskiego, Eugeniusza Pydyńskiego, Ireneusza Żurawskiego i Zbigniewa Kurkiewicza.

- W dzień zaduszny wspomnijmy także naszych bliskich zmarłych - mówiła Renata Żmijewska - nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz pracowników szkół… taką samą nicość odczuwamy w sobie za każdym razem, kiedy opuszczają nas nasi szkolni koledzy, przyjaciele, członkowie naszych rodzin… w tych trudnych ostatnich latach odeszło ich bardzo wielu. Kościół tonął w mroku, licznie przybyli mieszkańcy Krasnego, Zielonej i innych wiosek, mniej lub bardziej odległych.

Szczegóły w aktualnym wydaniu Tygodnika Ciechanowskiego

Komentarze obsługiwane przez CComment