ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Marszałek w Medyku

10 lutego Marszałek Adam Struzik wizytował jednostki samorządowe Północnego Mazowsza. W drodze do Mławy, gdzie udawał się na sesję Rady Miejskiej, odwiedził Medyk - Medyczną Szkołę Policealną w Przasnyszu. Rozmawiał ze słuchaczami kierunku technik farmaceutyczny w trakcie zajęć laboratoryjnych prowadzonych pod kier. mgr farm. Katarzyny Szymkowskiej.

Obecność Marszałka była okazją do podziękowania przez nauczycieli i pracowników za życzliwość i ogromne wsparcie, jakie szkoła otrzymuje od mazowieckiego samorządu.

- Jest pan naszym szefem, na którego szkoła zawsze może liczyć i naszym dobrym duchem. Wiemy, że nasza szkoła funkcjonuje i rozwija się dzięki panu. Nigdy nie zwątpił pan w nas i naszą szkołę nawet w momentach dla nas trudniejszych. Dziękujemy za współpracę, za dostrzeganie naszych potrzeb, za środki kierowane na rozwój szkoły i za wszelką pomoc - mówiła w imieniu społeczności szkoły Ewa Czaplicka.

Szkoła powstała w 2001 roku na mocy porozumienia pomiędzy Adamem Struzikiem i ówczesnym starostą Zenonem Szczepankowskim, a obecnie dyrektorem szkoły.

Do chwili obecnej szkołę ukończyło ponad 1500 osób. Bieżący rok szkolny rozpoczęło 153 słuchaczy. Nauka odbywa się na pięciu kierunkach dziennych i stacjonarnych oraz czterech kierunkach zaocznych.

Więcej w TC nr 9 z 28 lutego 2023 r.

Komentarze obsługiwane przez CComment