ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Tym razem zawarto ugodę

Kilkukrotnie informowaliśmy już na łamach naszego tygodnika o toczących się procesach sądowych pomiędzy miastem Przasnysz, a niepublicznymi przedszkolami, które domagają się wypłaty, ich zdaniem źle naliczonych dotacji. Suma wszystkich roszczeń opiewa na kwotę 7 mln zł.

Pierwsze dwa procesy zakończyły się dla miasta niepomyślnie. Po prawomocnie przegranych procesach miasto zdecydowało się na skierowanie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Teraz samorząd miejski postąpił nieco inaczej i zdecydował się na zawarcie ugody z niepublicznym przedszkolem Akademia Krasnoludków w Przasnyszu. Na wypłatę odszkodowania radni zabezpieczyli w budżecie 1 mln 378 tys. zł.  Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce dotyczy tym razem niedopłaty dotacji za lata 2014- 2016.

- Opinia jest bardzo korzystna w stosunku do wartości sporu. Kwota, o której mowa, to łączna wartość dwóch ugód zawartych z przedszkolem. Łączna wartość roszczeń wynosiła ok. 4 mln zł. Zatem po analizie przesłanek prawnych, miasto, z inicjatywy strony przeciwnej, uznało, że zachodzą podstawy do zawarcia ugody. W pozostałych sprawach widzimy przesłanki, które dają podstawy miastu do dalszego procedowania, nie zaś do zawarcia ugody - podsumował wiceburmistrz Łukasz Machałowski. 

Komentarze obsługiwane przez CComment