ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Nieodpłatnie, pomoc w czterech punktach

Il.

Mieszkańcy powiatu pułtuskiego mogą w bieżącym roku skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji nie tylko w Pułtusku. Punkty pomocy prawnej działają, tak jak w ubiegłym roku, w Pokrzywnicy i Świerczach. Dodatkowo uruchomiono punkt w Gzach. 

Punkt w budynku dawnej bursy w Pułtusku przy ul. 3 Maja 20 jest czynny codziennie w dni robocze, tylko w różnych godzinach. W poniedziałki, środy i czwartki dyżur odbywa się w godzinach 12-16, zaś we wtorki i piątki w godzinach 9-13. Porad udzielają: w poniedziałki i wtorki – adwokat Tomasz Olczak, w środy i piątki – radca prawny Leszek Zmorzyński, w czwartki – adwokat lub radca prawny. Dni przyjęć radcy i adwokata pozostały bez zmian. Punkt jest obsługiwany przez: radcę prawnego, zgłoszonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie i adwokata, zgłoszonego przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku.

Pozostałe punkty są obsługiwane przez prawnika, zgłoszonego przez organizację pozarządową wyłonioną po przeprowadzeniu konkursu. Tak jak w ubiegłym roku, z bezpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w gminach Pokrzywnica i Świercze. W Pokrzywnicy Punkt w Urzędzie Gminy działa w poniedziałki i piątki w godzinach 12-16, zaś w Świerczach Punkt przy ul. Długiej 6 działa we wtorki i czwartki w godzinach 12-16. W tym roku poradę można również uzyskać w gminie Gzy. Punkt powstał w Urzędzie Gminy i działa w środy w godzinach 12-16. Porad prawnych udziela Michał Nartonowicz, przedstawiciel Fundacji Inter Vivos, który ze starostwem współpracował w ubiegłym roku, dyżurując w Pokrzywnicy i Świerczach.

Zapisy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku (służy do tego specjalny numer telefonu: 23 306-71-14). Dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej telefonicznie, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu (numer tel. 23 306-71-14). Jeśli chodzi o mediacje, mediator wyznaczy godzinę i miejsce spotkania osobom zainteresowanym.

– We wszystkich punktach udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja – podkreśla starosta Jan Zalewski.

Tego typu wsparcie, jak informuje pułtuskie Starostwo, przysługuje „osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku”.

Więcej w TC nr 5 z 30.01.2024

Komentarze obsługiwane przez CComment