ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Wyższy stan Narwi, ale nie ma zagrożenia

Fot. Urząd Miejski w Pułtusku

Przybywa wody nie tylko w Bugu, ale i Narwi. Mimo to sytuacja hydrologiczna obu rzek jest inna. W Pułtusku i okolicach nie ma zagrożenia powodziowego.

Obserwacje stanu wód rzeki prowadzi m.in. Samodzielny Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

– Pomimo niekorzystnej sytuacji hydrologicznej utrzymującej się w dolnym biegu Bugu nie  przekłada się to na poziom wód Narwi – informuje. Zapewnia: – Wyższe stany rzeki są  spowodowane spływem wód roztopowych z dorzecza i nie stanowią zagrożenia powodziowego, zarówno dla  Pułtuska, jak i  pobliskich miejscowości jak: Pawłówek, Szygówek, Ponikiew i Grabówiec.

W dniu, gdy ukazała się informacja, czyli 31 stycznia 2024 r., poziom wody na wodowskazie w Pułtusku osiągnął 310 cm i jest niższy od stanu alarmowego o 90 cm.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment