ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Konferencja sołtysów. Wicestarosta informuje, że jest szansa na rozbudowę żuromińskiego szpitala

fot. kuj

Marzec kojarzy się z pierwszymi oznakami wiosny i rozpoczęciem niektórych prac polowych w gospodarstwach… oraz świętem sołtysów. Wygląda na to, że coroczne spotkania z sołtysami, wójtami i burmistrzami inicjowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie stają się tradycją.

Sołtysi, czyli osoby, które są łącznikiem między samorządami a lokalnym społeczeństwem. Nie od dziś wiadomo, że sołtys o swojej wsi i mieszkańcach wie wszystko. Wybierani bezpośrednio przez mieszkańców cieszą się ich szacunkiem i uznaniem. Wbrew pozorom funkcja ta wcale nie jest łatwa i nie przynosi osobom ją pełniącym rekompensaty (dieta to kilkaset złotych w zależności od samorządu). Jako dziennikarze również często korzystamy z ich pomocy, ponieważ to właśnie oni, jeśli chodzi o sprawy lokalne, są najlepszym i sprawdzonym źródłem wiedzy. Nic więc dziwnego, że na ich wiedzy i znajomości własnego środowiska opierają się także radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie podczas planowania kolejnych przedsięwzięć. Aby docenić trud i zaangażowanie sołtysów, z okazji Dnia Sołtysa Starostwo Powiatowe w Żurominie co roku (z małą przerwą pandemiczną) organizuje konferencje pn. „Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców”. Na konferencję, która odbyła się 14 marca przybyli, podobnie jak w poprzednich latach sołtysi ze wszystkich gmin powiatu żuromińskiego wraz z wójtami i burmistrzami: burmistrz Żuromina Anetą Goliat, burmistrzem Bieżunia Andrzejem Szymańskim, wójtem Siemiątkowa Piotrem Kostrzewskim i wójtem Lutocina Jackiem Kołodziejskim. Chociaż na konferencji zabrakło burmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego i wójta Jacka Grzybickiego frekwencja wśród sołtysów z tych gmin dopisała. Oprócz nich do sali bankietowej Atmosfera w Żurominie przybyli: burmistrz Sierpca, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, komendanci KP PSP w Żurominie oraz KPP w Żurominie oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek powiatu.

[Dalsza część tekstu pod zdjęciem]

Najbardziej oczekiwane są modernizacje dróg

Spotkanie rozpoczął od powitania przybyłych gości oraz złożenia życzeń sołtysom przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański. Zaraz po nim głos zabrał starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.

- Rola sołtysa, funkcja sołtysa jest bardzo ważna. Jesteście pierwszym szczeblem samorządu, głosem mieszkańców wsi, łącznikiem z urzędami i samorządami. Jako sołtysi mierzycie się z różnymi problemami, trudnymi sytuacjami, dlatego zawsze trzeba podkreślać, jak ważna jest wasza rola dla naszego społeczeństwa i dla nas – zwrócił się do sołtysów starosta.

[Dalsza część tekstu pod zdjęciem]

Tradycyjnie starosta Jerzy Rzymowski oraz wicestarosta Ireneusz Rejmus przedstawili sołtysom zrealizowane, w trakcie realizacji oraz planowane inwestycje na terenie powiatu. Jerzy Rzymowski podkreślił, że w powiecie żuromińskim, podobnie jak w innych powiatach, najważniejszą sprawą są inwestycje drogowe

- W minionej kadencji wydaliśmy na remonty i przebudowy dróg 64 mln złotych, z czego ponad 60 procent stanowiły pozyskane środki zewnętrzne. To bardzo duża kwota, biorąc pod uwagę wielkość naszego powiatu. Jakie to drogi? Z pewnością wiedzą państwo doskonale. Inwestycje były realizowane we wszystkich gminach - podkreślił starosta.

Spośród największych inwestycji szczególnie trzeba wyróżnić przebudowę dróg: Syberia-Sinogóra, Sinogóra-Lubowidz, Swojęcin-Obręb (trwają dalsze prace na odcinku Obręb-Zimolza-Jonne), droga w miejscowości Zgliczyn Pobodzy, Kuczbork-Chojnowo, Żuromin-Kliczewo-Kuczbork, Osówka-Lubowidz itd. Warto także dodać, że tym czasie samorząd Mazowsza zmodernizował drogę wojewódzką nr 541 łączącą trzy miasta powiatu: Lubowidz, Żuromin i Bieżuń.

Budowa pływalni zmierza do końca

Jerzy Rzymowski poinformował, że obecnie starostwo ma zakontraktowane przebudowy kolejnych dróg na kwotę ponad 15 mln zł. Starosta dodał, że chodzi o odcinki dróg w Kuczborku (ul. Świerkowa), wspomnianej wcześniej Zimolzie, odcinek drogi relacji Osówka-Straszewy, Sarnowo-Zalesie, czy Raciąż-Krzeczanowo-Gradzanowo w gminie Siemiątkowo.

- W przygotowaniu jest przetarg na przebudowę drogi w Chromakowie w gminie Lutocin. Jesteśmy po przetargu na remont ulicy Szpitalnej w Żurominie. Jest także szansa na przebudowę drogi Gościszka-Zielona - wymieniał Jerzy Rzymowski.

[Dalsza część tekstu pod zdjęciem]

Starosta zaznaczył, że w miarę możliwości pozyskiwania kolejnych środków zewnętrznych modernizowane są kolejne przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury drogowej.

- Tyle jeśli chodzi o drogi. Natomiast obecnie naszą sztandarową inwestycją jest oczywiście budowa krytej pływalni w Żurominie. Prace są już na zaawansowanym etapie. Kosztorys opiewa na kwotę prawie 37 mln zł, z czego zdecydowana większość środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Na basen mieszkańcy powiatu czekają od lat, nam udało się te oczekiwania spełnić. Chcemy, żeby było to miejsce funkcjonalne, umożliwiające dodatkową aktywność sportową dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także miejsce, gdzie będą mogły się odbywać chociażby zajęcia rehabilitacyjne – opisywał nowe możliwości, jakie wynikają z budowy krytej pływalni starosta.

Następnie wicestarosta Ireneusz Rejmus dodał, że zakończenie prac planowane jest na wrzesień tego roku i ma nadzieję, że wraz ze starostą, jeśli nie bezpośrednio to pośrednio będą mogli uczestniczyć w otwarciu obiektu.

- Chcemy, żeby ta pływalnia służyła wszystkim mieszkańcom. Planujemy także wprowadzenia bezpłatnej nauki pływania i dla dzieci, i dla dorosłych - wskazał wicestarosta.

[Dalsza część tekstu pod zdjęciem]

Planowana rozbudowa szpitala

Wicestarosta poruszył także kwestię szpitala oraz zmian, jakie na przestrzeni mijającej kadencji udało się wprowadzić.

- Nasz szpital nie ma i nie miał żadnego zadłużenia. Ma wynik finansowy dodatni od wielu, wielu lat i ma pełną płynność, zdolność finansową. Co więcej, w ostatnim czasie do szpitala trafił nowoczesny sprzęt, w tym aparatura medyczna, o wartości ponad 16 mln zł. Takich zakupów, jakich dokonaliśmy na rzecz szpitala w Żurominie przez ostatnie 3 lata, można powiedzieć, nie było przez ostatnich 20 lat. Nie wliczam w to oczywiście termomodernizacji, chociaż oczywiście to była również ważna inwestycja, która pozwoli na duże oszczędności - zaznaczył Ireneusz Rejmus, po czym kontynuował: - Na pewno państwo zauważyli, że znacząco podniósł się poziom chirurgii w żuromińskim szpitalu. Na tym polu mamy bardzo dużo sukcesów. Nasz lekarz, dr Szymon Głowacki w plebiscycie zajął pierwsze miejsce jeśli chodzi o najlepszego lekarza w województwie mazowieckim.

Wicestarosta chwalił także oddział ginekologiczno-położniczy. Znacząco zwiększyła się liczba urodzeń w żuromińskim szpitalu. Pod tym względem placówka medyczna staje się liderem w regionie. Ireneusz Rejmus podzielił się także informacją, która chyba zaskoczyła wszystkich na sali.

- Będziemy rozbudowywać nasz szpital. Planujemy dobudować oddział chirurgiczny (wraz z blokiem operacyjnym), oddział intensywnej terapii, jak również centrum rehabilitacji. To będzie dosyć poważna inwestycja, która docelowo obejmie lata 2026-2027. Szacujemy, że koszt tej inwestycji wyniesie ponad 30 mln zł – wskazał wicestarosta.

Tak duże plany możliwe są dzięki zbudowaniu rekordowego budżetu (ponad 100 mln zł), z którego już teraz ponad 40 procent stanowią środki na inwestycje, a jak przewiduje Ireneusz Rejmus ta kwota będzie w przyszłości coraz większa. Duży udział w tym sukcesie ma zespół Starostwa Powiatowego w Żurominie, który wraz ze starostami skutecznie zabiega o fundusze zewnętrzne.

[Dalsza część tekstu pod zdjęciem]

Powiat dla sołtysów

Po podsumowaniu dotychczasowych działań powiatu głos zabrała przedstawicielka samorządu Mazowsza, która odczytała list z serdecznymi gratulacjami i życzeniami dla sołtysów od marszałka Adama Struzika. Kilka słów do zebranych gości skierował także Adam Witkowski, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Żurominie. Następnie, po krótkiej, pamiątkowej sesji fotograficznej, przyszedł czas na gorący posiłek i kuluarowe rozmowy.

[Dalsza część tekstu pod zdjęciem]

Ten moment jest również ważnym punktem konferencji. Sołtysi mają szansę porozmawiać szerzej o problemach i potrzebach ich miejscowości, zarówno z przedstawicielami samorządów gminnych, jak i ze starostwem. To także idealny czas na wymianę doświadczeń pomiędzy sołtysami. Właśnie dlatego, niezmiennie od lat konferencja organizowana przez Starostwo Powiatowe w Żurominie cieszy się dużym zainteresowaniem i niesłabnącą frekwencją. Samorząd otwarty na dialog działa sprawniej i skuteczniej na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment