ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Kuratorium daje zielone światło ws. likwidacji szkoły w Kliczewie, a samorząd milczy

Już 19 lutego br. Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie wydał pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym (gm. Żuromin). Tymczasem ani burmistrz, ani rada do tej pory nie rozpatrzyli tej kwestii.

Chociaż gremium obradowało 29 marca br. ani burmistrz Aneta Goliat nie włączyła stosownej uchwały pod głosowanie, ani radni nie wyszli z inicjatywą uchwałodawczą (niezależnie czy są za, czy przeciw likwidacji). Na 19 kwietnia (piątek) zaplanowano sesję nadzwyczajną, a oprócz stałego porządku obrad gremium będzie obradowało wyłącznie nad punktem dotyczącym zgody (lub nie), na podpisanie umów w sprawie uruchomienia transportu zbiorowego. Temat Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym prawdopodobnie znowu zostanie "przemilczany". Czy powodem takiego podejścia mogą być wybory samorządowe? Nie wiadomo, ale faktem jest, iż temat jest "społecznie drażliwy". 

W związku z tym dzieci, rodzicie dzieci uczęszczających do tej placówki i nauczyciele wciąż nie wiedzą, czy we wrześniu w szkole zabrzmi jeszcze dzwonek na lekcje. 

W najbliższym numerze "Tygodnika" przedstawimy argumentację MKO, którą kierowała się instytucja, wydając pozytywną opinię dotyczącą likwidacji szkoły. 

Komentarze obsługiwane przez CComment