ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Zaglądamy w sprawozdanie finansowe szpitala w Żurominie. W planach są duże inwestycje

Grafika - wizualizacja nowego skrzydła szpitalnego w Żurominie / Starostwo Powiatowe w Żurominie

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Żuromińskiego zatwierdzono sprawozdanie finansowo-ekonomiczne szpitala za 2023 rok. Z dokumentu wynika, że kolejny rok żuromińska lecznica kończy na plusie. Co jeszcze z niego wyczytaliśmy? 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie Zbigniew Białczak złożył sprawozdanie finansowo-ekonomiczne z końcem maja. Zostało przyjęte jednogłośnie przez Radę Powiatu Żuromińskiego (14 głosów za, 1 nieobecny) w miniony czwartek, 27 czerwca.

W sprawozdaniu dyrektor ujął nie tylko same wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne, ale także prognozy na następne lata oraz wydatki inwestycyjne.

Jak już nie raz wspominaliśmy na naszych łamach, funkcjonowanie szpitali pod względem finansowym jest ściśle powiązane z kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Najprościej rzecz ujmując – im więcej usług i zabiegów z zakresu ochrony zdrowia szpital wykonuje, tym wyższe jest jego finansowanie. Zbigniew Białczak wskazuje, że sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitala uzależniona jest w 97 procentach od poziomu finansowania z NFZ.

Analizując bilans szpitala można zauważyć, że w stosunku do roku 2022 w roku ubiegłym przychody szpitala znacznie wzrosły, ale wzrosły też koszty operacyjne jednostki. Spowodowane jest to m.in. wzrostem płac i cen energii. Warto zauważyć, że zakończono już termomodernizację szpitala, a więc płatności za energię w 2024 roku powinny być dla placówki korzystniejsze.

O tym jaki jest stan finansów szpitala i o inwestycjach za ok 50 mln zł piszemy obszernie na stronie 16. aktualnego wydania "Tygodnika Ciechanowskiego". Wśród planów są m.in. gruntowne remonty oddziałów, POZ, a także dobudowa skrzydła szpitalnego, gdzie mieścić będzie się żuromińska chirurgia. 

Komentarze obsługiwane przez CComment