ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Kiedy i dlaczego należy oddać wodę do badania?

Badanie mikrobiologiczne wody to bardzo ważny element zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Przeprowadza się je szczególnie w miejscach, gdzie woda jest używana do spożycia przez ludzi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi musi być regularnie kontrolowana pod kątem obecności patogenów. Dotyczy to zarówno wody pitnej, jak i tej wykorzystywanej do celów gastronomicznych oraz wody basenowej.

Czy certyfikaty badania wody są potrzebne?

 Z zasady badanie wody Warszawa zleca się w określonych sytuacjach. Są to przede wszystkim działania związane z:

  1. Rozpoczęciem działalności. Każdy nowy lokal gastronomiczny musi przeprowadzić badania wody. Jest to jeden z wymogów, ponieważ staje się gwarancją, że woda używana do przygotowania potraw i napojów jest bezpieczna dla konsumentów.
  2. Regularnymi kontrolami. Właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani do regularnych badań wody. To pozwala monitorować jej jakość i wykrywać ewentualne zanieczyszczenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Badanie mikrobiologiczne wody jest częścią systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), który jest wymagany w gastronomii.
  3. Ze stanem po awariach. W przypadku uszkodzeń sieci wodociągowej lub dłuższej przerwy w dostawie wody właściciel sieci wodociągowej musi przedstawić wyniki badań jakości wody. To potwierdza, że jest ona bezpieczna do spożycia.
  4. Zmianami w sieci wodociągowej. Po przeprowadzeniu prac remontowych czy modernizacyjnych w systemie wodociągowym również konieczne jest badanie wody. Dzięki temu można sprawdzić, czy nowe instalacje nie wprowadziły zanieczyszczeń.

Komu zlecić badanie wody – Warszawa

Badanie mikrobiologiczne wody pozwala wykryć obecność niebezpiecznych mikroorganizmów, takich jak Escherichia coli, bakterie z grupy coli, enterokoki, Clostridium perfringens, gronkowce koagulazododatnie i Legionella. Te mikroorganizmy mogą przedostawać się do wody z różnych źródeł, najczęściej z fekaliów, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Spożycie skażonej wody może prowadzić do chorób układu pokarmowego, a w skrajnych przypadkach nawet do zgonu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid) monitoruje jakość wody w różnych miejscach, takich jak stacje uzdatniania wody, wodociągi, ośrodki zdrowia, zakłady pracy, obiekty gastronomiczne, zakłady produkcji żywności, pływalnie, baseny, kąpieliska i środki transportu. Harmonogram monitoringu wody jest zawarty w odpowiednich przepisach prawnych, zależnie od rodzaju wody: pitnej, używanej do produkcji żywności czy rekreacyjnej.

Jak przeprowadza się badanie wody?

Badania mikrobiologiczne wody obejmują ocenę wielu parametrów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wartości te obejmują ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, obecność bakterii grupy coli, barwę, mętność, smak, zapach, pH i przewodność elektryczną. W zależności od przeznaczenia wody ocenia się także wybrane parametry z grupy B, które dotyczą obecności niebezpiecznych związków chemicznych.

Koszt mikrobiologicznych badań wody w Sanepidzie lub innej firmie zajmującej się analizą wody zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju badania i zakresu analizowanych parametrów. W Warszawie badania wody pitnej i do celów spożywczych kosztują około 400 zł netto. Cena ta obejmuje przyjazd laboranta na miejsce poboru, dezynfekcję kranów, pobranie próbek, wykonanie testów laboratoryjnych (czas oczekiwania na wyniki to około 4-5 dni), opracowanie protokołu dla Sanepidu oraz dostarczenie wyników pod wskazany adres.

Zleć badania wykonywane w najlepszych laboratoriach

Badania te powinny być przeprowadzane w laboratoriach akredytowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Lista takich laboratoriów jest dostępna u lokalnych inspektorów sanitarnych. Ważne jest, aby próbki wody były pobierane i transportowane przez certyfikowanych próbko-biorców, co minimalizuje ryzyko błędów. Błędy przy pobieraniu i transporcie próbek są częstą przyczyną nieprawidłowych wyników, dlatego warto korzystać z usług fachowców.

Mikrobiologiczne badanie wody jest integralną częścią systemu HACCP, który jest obowiązkowy dla lokali gastronomicznych. Ma on na celu identyfikację i kontrolę zagrożeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo żywności. Regularne badanie wody pomaga w zapobieganiu zanieczyszczeniom, które mogłyby prowadzić do zatruć pokarmowych u klientów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel lokalu może zostać ukarany wysokimi grzywnami.

Regularne badanie mikrobiologiczne wody zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne, zwłaszcza w lokalach gastronomicznych i innych miejscach, gdzie woda jest używana do spożycia przez ludzi. Przepisy Sanepidu wymagają regularnych kontroli jakości, a wyniki tych badań muszą spełniać wszelkie wytyczne określone przez odpowiednie rozporządzenia. Koszt badań wody zależy od rodzaju badania i zakresu analizowanych parametrów, ale regularne kontrole i utrzymanie wysokiej jakości wody są inwestycją w zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.

Komentarze obsługiwane przez CComment