ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

40-lecie Metaltechu

Jednym z najnowszych, dużych kontraktów przedsiębiorstwa Metaltech Piasecki w Ciechanowie jest produkcja elementów metalowych do budowy podwodnego Tunelu, mającego połączyć niemiecką wyspę Fehmarn z wyspą duńską Lolland. Arteria o długości prawie 18 km, nazywana również Tunel Fehrmanbelt, przebiegać będzie pod cieśniną Bełt i stanie się istotnym elementem korytarza transportowego, łączącego południową część Europy z północną.

Buduje go międzynarodowe konsorcjum FLC, angażujące w przedsięwzięcie wiele europejskich przedsiębiorstw. Koszt przedsięwzięcia ma wynieść 10 mld euro. Tunel, zawierający pasy drogowe i kolejowe, jest budowany nową metodą. Na dnie morza zostanie zrobiony wykop, w którym ułożone zostaną betonowe segmenty tunelu, które następnie zostaną zasypane i uszczelnione.
- Nasza firma wykonuje konstrukcje stalowe, będące elementami maszyny do odlewania betonowych modułów tunelu - wyjaśniają Paweł i Rafał Piaseccy.
Przygotowanie kontraktu, negocjacje, trwały półtora roku, niemniej zakończyły się sukcesem - podkreślają właściciele - jesteśmy dumni, że nasze przedsiębiorstwo może uczestniczyć w tak poważnym europejskim przedsięwzięciu. To świadectwo naszych możliwości i jednocześnie znakomita reklama dla Metaltechu.

Historia
Grupa Metaltech Piasecki, składająca się obecnie z pięciu zakładów, już od dawna jest liczącym się na mapie Europy przedsiębiorstwem, prawdziwym ambasadorem polskiego przemysłu. Dokładnie przed czterdziestoma laty, 11 grudnia 1981 roku, na dwa dni przed ogłoszeniem stanu wojennego Stanisław Piasecki - inżynier, wynalazca, znakomity technolog zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą i otworzył nieduży zakład ślusarski w miejscowości Czosnów, w starej stodole odziedziczonej po Rodzicach.
Czasy były trudne i nieprzewidywalne, ale Stanisław Piasecki był człowiekiem odważnym i pracowitym, miał wizję i dążył do jej realizacji przez całe Swoje życie. Pierwszym gotowym wyrobem rynkowym były składane nożyczki w formie breloczka. Potem doszła kooperacja z Hutą Warszawa i produkcja prostych części zamiennych do samochodów ciężarowych Jelcz, Kamaz, Multicar oraz osobowych Fiat 126p i 125p.    Decyzją, która umożliwiła szybki rozwój firmy było postawienie na eksport. W 1985 roku Metaltech zrealizował pierwszą dostawę do Szwecji form wtryskowych i wykrojników. W tym samym została nawiązana współpraca z firmą WEMAS w Niemczech, która do dnia dzisiejszego jest klientem Metaltech.
 W 1985 roku w związku z chorobą Stanisława Piaseckiego do firmy dołączyli synowie Paweł I Rafał.

2
Kolejnym kamieniem milowym dla Metaltechu był początek lat 90-tych. W Polsce upadała komuna, gospodarka socjalistyczna się sypie, bankrutują zakłady państwowe. W 1991 Stanisław Piasecki przyjeżdża do Ciechanowa, obejrzeć znajdujący się w likwidacji ZREMB. Zakład ZREMB-u wtedy już nie działał, Stanisław zastał puste, przestronne hale, w których hulał wiatr. On jednak widział więcej i dalej, zdecydował się na zakup ZREMBU. Już w 1991 roku rusza produkcja w zakładzie Metaltech Ciechanów. W 1994 roku zostaje uruchomiona Cynkownia, pierwsza wanna miała wówczas wymiary 2,5 m x 1,4 m. Rozwija się produkcja, rośnie zatrudnienie. Do dzisiaj jeszcze pracują w Metaltechu osoby zatrudnione przez Stanisława Piaseckiego.
26 stycznia 1999 roku umiera Stanisław Piasecki w wieku 60 lat. Śmierć ta kończy pewien etap rozwoju firmy. Metaltech zatrudnia wtedy już około 170 osób i działa w 2 zakładach w Czosnowie i w Ciechanowie na Niechodzkiej 13. Do Pawła i Rafała dołącza siostra Agnieszka i dalej wspólnie pracują nad rozwojem firmy. Następcy postawili na dynamiczny rozwój i nowoczesne technologie.

Produkcja, rozwój
Już w 1999 roku uruchomiono w Metaltechu nową lakiernię proszkową, zainstalowano  nowoczesne maszyny numeryczne: obrabiarki, prasy, lasery do cięcia blach i profili, wykrawarki. W 2006 roku wybudowano nową cynkownię ogniową z dużo większą wanną. Dało to możliwość cynkowania konstrukcji dużych rozmiarów. Cynkownia została wyodrębniona w strukturze przedsiębiorstwa jako trzeci zakład, o znacznej samodzielności produkcyjnej. Kilka lat po uruchomieniu budynek cynkowni dotknął pożar, odbudowano ją jednak dość szybko i unowocześniono. Dziś podstawą jest wanna o długości 13 metrów, do cynkowania dużych elementów. Wspiera ją linia cynkowania wirowego do obróbki drobniejszych detali.
 W 2008 roku pojawiła się szansa zakupu hal produkcyjnych w Płońsku po wytwórni tapicerki Forda. Już dwa lata po zakupie, w 2010 roku uruchomiono tam produkcję wyrobów Metaltech.
W 2015 roku w ramach dywersyfikacji działalności zakupiono i uruchomiono produkcję konstrukcji stalowych w hali produkcyjnej przy ul. Tysiąclecia w Ciechanowie (wcześniej CEMAG i FSO).
Grupa Metaltech zatrudnia dziś ponad 800 pracowników, obejmuje pięć zakładów produkcyjnych w trzech miejscowościach. Hale zajmują powierzchnię ponad pięciu hektarów.

Dbałość o jakość, stosowanie najnowszych technologii, rozbudowa parku maszynowego, dobra organizacja pracy, liczne certyfikaty potwierdzające kompetencje, dywersyfikacja produkcji i klientów, wykwalifikowane kadry, sprawiły iż Grupa Metaltech Piasecki stała się firma cenioną w Europie, mogącą liczyć na stale powiększającą się gamę zamówień. Można powiedzieć, że Metaltech produkuje coraz bardziej skomplikowane i odpowiedzialne wyroby dla swoich odbiorców. W ciągu ostatnich dwudziestu lat obroty firmy wzrosły ponad dwudziestokrotnie. Metaltech jest cenionym dostawcą min. dla firm : Karcher, Claas, AGCO, FAUN, PERI. Jest też podwykonawcą ram do autobusów o napędzie elektrycznym, detali do produkcji samochodów i maszyn rolniczych dla zakładów w Szwajcarii, Białorusi, Portugalii. Metaltech opracował i wdrożył do produkcji systemy parkowania, w których istotnym elementem są platformy garażowe. W tego typu wyrobach Metaltech jest największym producentem w Polsce, jego udział w rynku wynosi około 50%.

3

Działalność społeczna
Nie bez znaczenia jest oddziaływanie Metaltechu na środowisko społeczne. W początkach lat dziewięćdziesiątych, ledwie po uruchomieniu zakładu w Ciechanowie, Stanisław Piasecki przyjął dwie polskie rodziny repatriantów z Kazachstanu. Dał im tymczasowe mieszkania w zakładowym biurowcu, zatrudnił ojców rodzin. Jeden z nich, inżynier mechanik, znakomicie wpasował się w kadrowe potrzeby zakładu i po dziś dzień pracuje na odpowiedzialnym stanowisku, mimo wieku emerytalnego. Drugi z repatriantów wraz z żoną nostryfikowali swoje dyplomy i do dziś są cenionymi w Ciechanowie lekarzami.
Metaltech od wielu lat sponsoruje ciechanowski Klub Kolarstwa Sportowego, co pozwala na jego funkcjonowanie. Klub wyszkolił w tym czasie obecnych olimpijczyków. Rafał Piasecki jest od lat wiceprezesem zarządu Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie. To bardzo prężna organizacja, służąca ludziom.
 Istotne są też działania doraźne. Już na początku pandemii, w marcu 2020 roku, Właściciele Metaltechu podjęli decyzję o zakupie 3 respiratorów, przeznaczonych dla szpitali w Ciechanowie i w Płońsku, celem wspomożenia walki z covid- 19. Dodatkowo w listopadzie 2021, oddziałowi ciechanowskiej pediatrii przekazano aparat do wspomagania oddychania dla dzieci.
 Osobny rozdział to współpraca z ciechanowską Państwową Uczelnią Zawodową, jest to współpraca korzystna obopólnie. Metaltech bardzo chętnie zatrudnia absolwentów ciechanowskiej uczelni, wielu z nich podczas studiów odbywało praktyki zawodowe w zakładach Metaltechu. Kilku członków kadry technicznej firmy wspiera kadrę dydaktyczną uczelni. Firma współpracuje też z ciechanowskimi średnimi szkołami technicznymi, organizując praktyki uczniowskie. Bierze udział w debatach na temat programowania szkolenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb miejscowego rynku pracy.

Jubileuszowe akcenty
Jubileusz zawsze jest okazją do podsumowania dorobku, wspominania ludzi, ale także do spojrzenia w przyszłość.
Z pewnością czołową postacią jest tutaj osoba Stanisława Piaseckiego, bez którego decyzji o zakupie i zagospodarowaniu obiektów po zlikwidowanym Zrembie nie byłoby dziś prężnej fabryki. Po ciechanowskiej Chłodni pozostał gruz, zaś po PKS-ie - pusty plac i zabudowa udająca dworzec. A więc kto wie, jak potoczyłyby się losy obiektów po Zrembie. Dzięki Niemu i Jego Następcom powstała wielka, jak na warunki ciechanowskie fabryka, dająca środki na utrzymanie setkom rodzin z Ciechanowa i okolic. Stanisław Piasecki stał się człowiekiem wyjątkowo zasłużonym dla Ciechanowa, wartym upamiętnienia, chociażby nazwą ulicy.
Obecnych Właścicieli cieszy fakt, że do firmy dołączyło kolejne, trzecie już pokolenie, dzieci Pawła i Rafała Piaseckich: Michał, Marcin i Mikołaj.  
Okrągła rocznica jest okazją do wspomnienia dawnych współpracowników Stanisława Piaseckiego, współtwórców sukcesu Metaletchu. Szczególne miejsce w pamięci obecnych Właścicieli zajmują, już nieżyjący, pierwsi pracownicy Metaltechu : Stanisław Bukowski - dyrektor pierwszego zakładu w Czosnowie, Stanisław Kurek i Józef Gregorowicz, dawni pracownicy ciechanowskiego Zrembu, którzy pracowali w Metaltechu długie lata, nawet będąc już w wieku emerytalnym. Pozostaną na zawsze w pamięci rodziny Piaseckich.

Pandemia pokrzyżowała znacznie jubileuszowe obchody. Nie zorganizowano żadnych zbiorowych uroczystości, które były pierwotnie planowane. Właściciele tym mocniej akcentują podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa, zwłaszcza dla pracowników, tworzących fabryczną rodzinę, z którą kontynuują codzienny marsz do dalszego rozwoju i wzrostu prestiżu Metaltechu.

Komentarze obsługiwane przez CComment