ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Wieloletnia wicedyrektor - dyrektorem Trójki

Fot. Urząd Miejski w Pułtusku

Wiadomo, kto będzie zarządzał Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, zwaną Trójką lub Trójeczką, w Pułtusku. Kadencja dyrektor Doroty Karzulewskiej dobiega końca, a przeprowadzony 12 czerwca konkurs na kandydata na dyrektora nikogo nie wyłonił. Stanowisko dyrektora Trójki burmistrz Wojciech Gregorczyk powierzył Izabeli Trzcińskiej, wieloletniej wicedyrektor szkoły i polonistce. 

Do konkursu nie przystąpił nikt z grona pedagogicznego PSP nr 3 im. T. Kościuszki, co dla wielu pułtuszczan jest zaskoczeniem. Wśród kadry znalazłyby się osoby, które spełniają wymagania formalne oraz posiadają cechy predestynujące je do zarządzania oświatą.  Taką osobą, jak mówią pułtuszczanie, jest Izabela Trzcińska, znana z różnorodnych pomysłów i ich realizacji oraz umiejętności pracy w zespole. 

Po nierozstrzygniętym konkursie od burmistrza zależało, czy ponownie ogłosi konkurs, czy też wyznaczy kogoś na stanowisko dyrektora. 

31 lipca burmistrz miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wręczył Izabeli Trzcińskiej akt powierzenia, na okres 5 lat szkolnych, stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, poinformował 31 lipca Samodzielny Referat Edukacji Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Kandydatura została pozytywnie zaopiniowana przez mazowieckiego kuratora oświaty.

Cały artykuł w TC nr 32 z 08.08. 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment