ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Wsparcie Mazowsza dla gminy Pokrzywnica

Fot. Urząd Gminy w Pokrzywnicy

Budowa świetlicy w Dzbanicach, modernizacja szkół w Dzierżeninie i Gzowie, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Pokrzywnicy, przebudowa dwóch dróg, zakup i montaż oświetlenia w sześciu sołectwach i doposażenie w sprzęt jednego z sołectw oraz termomodernizacja garażu OSP w Koziegłowach - na te zadania gmina Pokrzywnica pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie w kwocie 2,4 mln zł w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" zostało przyznane gminie Pokrzywnica na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Pokrzywnicy, etap drugi wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni. Szacunkowa wartość zadania wynosi 4 mln zł (brutto).

W ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju" dofinansowane zostaną również zadania: budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice - 799.800 zł, szacunkowa wartość zadania 1.333.000 zł (brutto),  a także modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 799.800 zł, szacunkowa wartość zadania 1.333.000 zł (brutto). 

Gmina Pokrzywnica otrzymała również dotację na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Natomiast w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2023" do gminy Pokrzywnica trafi dofinansowanie w łącznej wysokości 70 tys. zł na realizację siedmiu zadań. Kolejny czek to kwota 40 tys. zł w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2023". 

Umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa zostały podpisane, jak informuje Urząd Gminy w Pokrzywnicy 15 maja w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Gminę reprezentował m.in. sekretarz Tadeusz Jakubiak.

Cały artykuł w TC nr 23 z 6.06. 

Komentarze obsługiwane przez CComment