ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Państwo Zygmunt i Krystyna Ciachowscy z Kadłubówki (gm. Nowe Miasto, pow. płoński) są ze sobą już 70 lat. Mimo podeszłego wieku trzymają się dobrze, mieszkają sami, radzą sobie z podstawowymi czynnościami. Można ich spotkać w kościele lub na cmentarzu. Do niedawna pan Zygmunt jeszcze sam przygotowywał drewno na zimę. 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)