Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne uroczyście otwarte

Powstało przy ul. Białowiejskiej, w jednym z budynków, w których mieściły się wydziały Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Działa od września br., a jego otwarcie nastąpiło 3 października.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to nowoczesna placówka, prowadzona przez powiat, jedna z piętnastu w województwie mazowieckim.

Otwarcia Centrum poprzez przecięcie wstęgi 3 października dokonali: wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, starosta pułtuski Jan Zalewski, wicestarosta pułtuski Beata Jóźwiak, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk, dyrektor Alicja Patalan oraz Jan Slesik, uczestnik Centrum. Modlitwę odmówił i poświęcił budynek ks. infułat  Wiesław Kosek, dziekan dekanatu pułtuskiego.

- Jest to placówka, której działalność wytycza nowe drogi wspierania niepełnosprawności w naszym powiecie i znacząco poszerza ofertę pomocy społecznej – podkreślił starosta Jan Zalewski, mówiąc o znaczeniu CO-M dla mieszkańców powiatu.

centrum-2

Pułtuskie Centrum jest jednym z piętnastu w województwie mazowieckim, jakie powstały w ramach finansowanego przez rząd programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Koszt jego utworzenia wyniósł: 3.511.187,99 mln zł, z czego 2.394.800,57 mln zł to środki z Funduszu Solidarnościowego, a 1.116.387,42 zł – środki z budżetu powiatu pułtuskiego.

centrum-3

Powiat pułtuski jest jednym z pierwszych powiatów na Mazowszu i w kraju, na terenie których powstało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Pierwsza tego typu placówka powiatowa w województwie działa od początku stycznia br. w Mławie.

centrum-4

Całość w TC nr 48 z 25.10. 

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl