Jedynka z certyfikatem „Cenny Zabytek Mazowsza”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, a właściwie jej siedziba znalazła się wśród 14 zabytków z subregionu ciechanowskiego, które dofinansował samorząd województwa w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”.

W ostatni piątek, 21 października w Ratowie marszałek Adam Struzik wręczył beneficjentom programu certyfikaty „Cenny Zabytek Mazowsza”. W imieniu gminy Pułtusk odebrał certyfikat dla Jedynki zastępca burmistrza Mateusz Miłoszewski.

Radni województwa ostatecznie zdecydowali o przyznaniu dotacji 148 zabytkom. Ich łączna wartość to ponad 11 mln zł. Pomoc z budżetu województwa mazowieckiego trafi zarówno na prace przy kościołach i innych obiektach sakralnych (96), jak i zabytkach będących pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych (52). W tej drugiej grupie jest dawna kanonia w Pułtusku, czyli budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Na remont jego elewacji gmina Pułtusk otrzymała 100 tys. zł.

- Uzyskane środki finansowe pomogły nam w renowacji elewacji zabytkowego budynku, który znajduje się w starej części miasta. Jest to budynek z XVI w. dawnej kanonii, a później pełnił funkcje edukacyjne. Obecnie znajduje się tam Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej. Obszar, na którym stoi budynek, to obszar na Wyspie. Ten teren nawiedziły dwie powodzie, więc elewacja budynku wymagała gruntownego remontu. Dzięki przyznanym środkom udało się odrestaurować budynek z gzymsami zabytkowymi, z wejściem do szkoły zabytkowym, więc uzyskał on nowe oblicze – powiedział Mateusz Miłoszewski, zastępca burmistrza miasta Pułtusk podczas spotkania w Ratowie. 

Całość w TC nr 43 z 25.10. 

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl