ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Matura 2023. Egzaminy zdominował angielski

Fot. LO im. P. Skargi w Pułtusku

Tegoroczni maturzyści mają już za sobą egzaminy, i pisemne, i ustne. Absolwenci szkół prowadzonych przez powiat pułtuski najczęściej jako język obcy nowożytny wybierali angielski. Jak się okazało, język angielski stał się także najbardziej popularnym przedmiotem dodatkowym. Z 291 absolwentów w pierwszym przypadku (na poziomie podstawowym) zdawały go aż 284 osoby, zaś w drugim (na poziomie rozszerzonym) - 199 osób. 

- Tegoroczne egzaminy maturalne zdominował język angielski - zaznaczyła już na początku rozmowy Katarzyna Jankowska, sekretarz powiatu i dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Pułtusku. - Zdaje go większość absolwentów: i na poziomie podstawowym jako język obcy, i na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy.

Język angielski jako nowożytny język obcy zdawany pisemnie na poziomie podstawowym wybrały na 291 absolwentów aż 284 osoby (w 2022 r. - 249, w 2021 - 246). Ta tendencja utrzymuje się od lat i z każdym rokiem coraz bardziej nasila.

- Pisemnej matematyki i języka angielskiego podstawowego nie obawiam się wcale - przyznała Izabela Prusik, absolwentka Skargi (profil medyczny), uczestniczka naszej sondy (TC nr 18). Tę opinię podzielił Artur Zalewski, jej szkolny kolega (profil politechniczny), również biorący udział w naszej sondzie. Angielski na poziomie podstawowym zapewne nie wzbudzał niepokoju większości uczniów Skargi oraz innych szkół powiatu, a także ich nauczycieli. 

- Szczególne obawy budzą egzaminy pisemne, najbardziej język polski, którego formuła jest zupełnie inna niż w poprzednich latach, oraz matematyka - powiedziała Anna Majewska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi, anglistka.

matura-2023_-egzaminy-6_-ruszkowski

Fot. ZSZ im. J. Ruszkowskiego

O ponad 100 osób mniej niż angielski, ale więcej niż rok temu, bo 89 absolwentów (w 2022 r. - 59, w 2021 - 66) zdecydowało się zdawać jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym język polski. Najliczniejszą grupę stanowi, co nie zaskakuje, młodzież ze Skargi - 60 osób (rok temu 16), a oprócz niej polski wybrali absolwenci: Ruszkowskiego - 21 osób (było 32), w tym 4 z I LO (było 18) oraz Prusa - 8 osób (było 11). Jak widać, w ubiegłym roku polski rozszerzony najliczniej zdawali Ruszkowiacy.

- Wybór rozszerzeń wynika często z tego, jakich przedmiotów na poziomie rozszerzonym uczył się dany rocznik - wyjaśniła dyrektor LO im. P. Skargi.

- Jedna osoba wybrała język hiszpański, mimo że nie uczyła się tego języka w LO im. P. Skargi - zauważyła Katarzyna Jankowska.

Dwa lata temu jedna z absolwentek LO im. P. Skargi zdawała historię sztuki, rok temu nikt nie dokonał nietypowego wyboru.

Całość w TC nr 21 z 23 maja, dostępne też wydanie elektroniczne https://ciechpress.pl/ewydanie

Komentarze obsługiwane przez CComment