ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Wsparcie Mazowsza dla gminy Pułtusk

Fot. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie

Modernizacja drogi Popławy - Zambski na odcinku od drogi powiatowej do Ponikwi, czyszczenie ulic gminnych ma mokro, zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach: Pawłówek, Szygówek i Zakręt oraz remont garażu OSP w Pułtusku - na te zadania gmina Pułtusk pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach instrumentów i programów wsparcia samorządów gminnych. 

Umowy o przyznaniu pomocy finansowej z marszałkiem Adamem Struzikiem podpisali 15 maja w Opinogórze burmistrz Wojciech Gregorczyk i skarbnik Teresa Turek. Odebrali cztery symboliczne czeki. W spotkaniu wzięli udział m.in. radny Sejmiku Konrad Wojnarowski oraz sołtys wsi Ponikiew Andrzej Mróz.

Zmodernizowany zostanie odcinek o łącznej długości około 2,7 km, prace rozpoczną się w tym roku i potrwają do 2025. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w szczególności mieszkańców Ponikwi, Szygówka i Pawłówka. Szacowana wartość inwestycji to około 5 mln zł, z czego 60 procent stanowi dotacja. Koszt realizacji zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane i wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

To nie jedyne dofinansowanie. 

Całość w TC nr 22 z 30 maja

Komentarze obsługiwane przez CComment