Uhonorowani medalem „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”

Zbigniew Wiernicki, Tadeusz Ochtabiński, Henryk Komorowski, Kazimierz Witkowski, Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Miejski Klub Sportowy „Narew” oraz pośmiertnie Piotr Skiba uhonorowani najwyższym odznaczeniem Miasta Pułtusk – medalem „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”.

To honorowe wyróżnienie jest nadawane przez Radę Miejską w Pułtusku w drodze uchwały szczególnie zasłużonym dla miasta osobom, organizacjom i instytucjom w dowód uznania za znaczące osiągnięcia na rzecz Miasta Pułtuska i jego mieszkańców.

medale-9

W Sali Maneż Domu Polonii w ramach obchodów XXV Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza odbyła się 17 września br. uroczysta sesja Rady Miejskiej w Pułtusku. Tradycyjnie była okazją do przyznania honorowych odznaczeń.

Medale wręczyli burmistrz Wojciech Gregorczyk wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneuszem Purgaczem.

Uroczysta sesja była również okazją do prezentacji jubileuszowej publikacji pt. „Dni Patrona Miasta Pułtuska świętego Mateusza. Album pamiątkowy” pod redakcją dr Radosława Lolo, wydanej staraniem Akcji Katolickiej przy parafii św. Mateusza w Pułtusku oraz samorządu Gminy Pułtusk. Prezentacji dokonał Wojciech Dębski – prezes Akcji Katolickiej przy parafii św. Mateusza w Pułtusku, który przed laty był w gronie inicjatorów święta miasta i ustanowienia św. Mateusza patronem Pułtuska. Publikacja w wielkim skrócie prezentuje wszystko to, co od 1998 r. towarzyszyło wspólnotowemu świętowaniu. W albumie nie zabrakło ciekawych, archiwalnych fotografii oraz wspomnień inicjatorów Dni Patrona Pułtuska.

radni

Na zakończenie uroczystej Sesji zgromadzeni wysłuchali muzycznej dedykacji w wykonaniu Szkoły Muzycznej Yamaha w Pułtusku.

BH

Całość w TC nr 42 z 18.10. - tam więcej o instytucjach i osobach wyróżnionych. 

 

 

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl